Μαθήματα Μαθηματικών,Φυσικής και Χημείας6955127239
Αναλυτικά

Πτυχιούχος του τμήματος Μαθηματικού Ιωαννίνων με τετραετή εμπειρία παραδίδει μαθήματα Μαθηματικών,Φυσικής και Χημείας σε μαθητές Δημοτικού,Γυμνασίου και Λυκείου. Παρέχονται δωρεάν σημειώσεις και κατάλληλο υλικό για την σωστή προετοιμασία του μαθητή. Τιμές προσιτές και προσαρμοσμένες στις εποχές.