Βιβλία και τις σημειώσεις της σχολής Νηπιαγωγών Αλεξανδρούπολης


Αναλυτικά

Ζητώ να αγοράσω τα βιβλία και τις σημειώσεις της σχολής Νηπιαγωγών Αλεξανδρούπολης του 2ου έτους από επιμελή φοιτήτρια που φέτος (2018 – 2019) είναι στο 3ο έτος Νηπιαγωγών. Email: ilkars419@gmail.com