Από φροντιστήριο ζητούνται καθηγητές


Αναλυτικά

Από φροντιστήριο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ζητούνται καθηγητές όλων των ειδικοτήτων για υποστήριξη εργασιών εξ αποστάσεως και διδασκαλία μαθημάτων και μέσω skype. Αποστολή βιογραφικού info@desknet.gr