Ειδική παιδαγωγός αναλαμβάνει παράλληλη στήριξη


Αναλυτικά

Νηπιαγωγός με εξειδίκευση από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας για εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες, αναλαμβάνει παράλληλη στήριξη σε παιδιά Νηπιαγωγείου & Δημοτικού. Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά ΜΑΡΙΑ 697 6474334