ΑΓΓΕΛΙΑ6944328391
Αναλυτικά
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αγροτεμάχιο για μίσθωση ή αγορά, επιφάνειας 15-20 στρεμμάτων, μη ποτιστικό, εκτός ζώνης υψηλής παραγωγικότητας, με πρόσβαση και με συμβολαιογραφικούς τίτλους ιδιοκτησίας. Τηλ. 6944-328391