Σάββατο, 28 Ιανουαρίου , 2023, 18:01:02

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης 14/9/2018

Καλούνται τα μέλη  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, όπως στις 14/09/2018  ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 14:00 προσέλθουν στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του Δήμου...

Απαλλαγή δημοτικών τελών σε κλειστά ακίνητα

Με το άρθρο 222 του ν. 4555/2018 (Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι) προβλέπεται η απαλλαγή από την καταβολή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, των...

Διεθνής διάκριση για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης

Διεθνή διάκριση για την επιλογή του να προωθεί τους τομείς της ενεργειακής απόδοσης, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των έξυπνων δημόσιων πολιτικών απέσπασε ο...

Υποχρεώσεις δικαιούχων Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης για την υποχρεωτική εκπαίδευση

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αλεξανδρούπολης ενημερώνει τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) ότι  σύμφωνα με τις παραγράφους 1.η  και   2 του άρθρου...