«Χαρακτηρισμός του 6ου Γυμνασίου Αλεξανδρούπολης ως Πειραματικού Σχολείου από το σχολικό έτος 2021-2022»

Μετά από σειρά συναντήσεων και συζητήσεων με την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, καθώς και με τις Διευθύντριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κ.κ. Δήμητρα Βουρδόγλου και Ελένη Πλακωτή, προκειμένου να διερευνηθούν όλες εκείνες οι ενέργειες που απαιτούνται προς την επίτευξη του εγχειρήματος της αναβάθμισης των σχολικών μονάδων μας, σήμερα ανακοινώθηκε η με Αρ. Πρωτ.: 51614/Δ6, 11-05-2021, Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία, το Έκτο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης, το οποίο υπάγεται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα λειτουργήσει ως Πειραματική Σχολική Μονάδα για το σχολικό έτος 2021-2022.

Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πιστή στη δέσμευση και το όραμά της για την ποιοτική αναβάθμιση της Παιδείας στη χώρα μας, ενισχύει το θεσμό των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων, επεκτείνοντας το δίκτυό τους και τη διασπορά τους σε όλη τη χώρα.

Διαβάστε ακόμη  Αλεξανδρούπολη: Βιώσιμη, ευρωπαϊκή και…πενταβρώμικη 

Τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία είναι σχολικές μονάδες, οι οποίες στοχεύουν στην καλλιέργεια και τη διάχυση της ιδέας και των πρακτικών της αριστείας στο εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς και στην υποστήριξη του πειραματισμού και της πιλοτικής εφαρμογής εκπαιδευτικών καινοτομιών.

Ο χαρακτηρισμός Πειραματικού Σχολείου στον Έβρο είναι μια ευκαιρία αναβάθμισης των σχολικών μονάδων μας με υψηλά παιδαγωγικά και εκπαιδευτικά κριτήρια. Μια ευκαιρία που στοχεύει στο μέλλον κι αφορά τα παιδιά όλου του Έβρου. Στόχος μας να ενισχυθεί για κάθε μαθητή και κάθε μαθήτρια του Έβρου η ποιότητα της παρεχόμενης δημόσιας εκπαίδευσης.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, την Υφυπουργό Παιδείας, Ζέττα Μακρή, τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ελένη Πλακωτή όπως και τη Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δήμητρα Βουρδόγλου.