Διαβάστε την ανακοίνωση της Μητρόπολης

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ

Τὴν ἐρχομένη Τετάρτη τὸ ἀπόγευμα καὶ τὴν Πέμπτη τὸ πρωΐ, ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὴν μνήμη τοῦ ἁγίου ἹερομάρτυροςἈνθίμου, ἐπισκόπου Νικομηδείας, καὶ προσωπικὰ γιορτάζω τὴν ὀνομαστική μου ἑορτή. Γιορτὴ ὀνομαστικὴ στὴ μνήμη ἁγίου, σημαίνει νὰ ἀντιγράφουμε, ὅσο εἶναι ἐφικτό, τὸν ἅγιόμας καὶ νὰ τὸν ἀξιοποιοῦμε ὡς πρότυπο ζωῆς καὶ μαρτυρίας. Γι’αὐτό, τὸ σημαντικότερο σὲ κάθε ὀνομαστικὴ γιορτὴβαπτισμένου χριστιανοῦ, εἶναι ἡ συμμετοχή του στὴ θεία Λειτουργία καὶ στὴ θεία Κοινωνία. 

Αὐτὸ θὰ συμβεῖ καὶ ἐφέτος. Τὴν Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου στὶς7.00 τὸ ἀπόγευμα στὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ ἉγίουΝικολάου θὰ τελεσθεῖ Ἑσπερινὸς καὶ τὴν ἑπομένη, κυριώνυμο ἡμέρα, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου, ἀπὸ τὶς 7.00 μέχρι τὶς 10.00 τὸ πρωῒ Θεία Λειτουργία. Βεβαίως, χρειάζεται ἡ γνώριμη προσοχή, ὅσοι θὰ ρθεῖτε στὸΜητροπολιτικὸ Ναό, παρακαλῶ νὰ τηρήσετε τὰἀπαιτούμενα μέτρα. Μὲ τὸ ἀντίδωρο θὰ προσφέρω σὲ ὅλουςτοὺς ἐκκλησιασθέντες καὶ τὸ ἑόρτιο γλυκό. 

Ὅμως, σᾶς παρακαλῶ νὰ μὲ συγχωρήσετε ἀλλὰ ἐφέτος, δὲνθὰ δεχτῶ εὐχὲς στὸ Ἐπισκοπεῖο, καθ’ ὅλη τὴ διάρκεια τῆςἡμέρας, ἐπειδὴ ἐκεῖ, δὲν εἶναι εὔκολο νὰ ἀποφευχθεῖ ὁ ἄκρως ἐπικίνδυνος συγχρωτισμός, καὶ δὲν θέλω νὰ βλαφτεῖκάποιος ἔστω καὶ ἀθέλητα. Μὲ λυπεῖ αὐτό, ποὺ θὰ συμβεῖγιὰ πρώτη φορὰ στὰ 16 χρόνια, ἐπειδὴ ὑπολογίζω πολὺ στὶςεὐχές σας καὶ στὴν ἀγάπη σας ποὺ μοῦ τὶς ἐκφράζετεμάλιστα στὸ Ἐπισκοπεῖο. 

Παρακαλῶ, λοιπόν, καὶ ἐκείνους ποὺ δὲν θὰ ρθεῖτε στὸ Ναό, νὰ ἀπευθύνετε στὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, ἕνα ἁπλὸ«Κύριε ἐλέησον» γιὰ τὸν Ἐπίσκοπο καὶ Μητροπολίτη σας. Εἶναι πολὺ σημαντικὸ γιὰ μένα καὶ τὸ ἔχω ἀνάγκη. Νὰ δώσει ὁ Θεὸς νὰ περάσει αὐτὸ τὸ κακὸ γρήγορα καὶ νὰ χαιρόμαστε ξανὰ ὁ ἕνας τὸν ἄλλο σὲ κάθε περίσταση τῆς ζωῆς μας.    

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Ἀλεξανδρουπόλεως ΑΝΘΙΜΟΣ