ΔΕΥΑΑ: Κανένας λόγος ανησυχίας για την υδροδότηση Αλεξανδρούπολης και της Δ.Ε. Τραϊανούπολης

Αναγκαία πρόσθετα μέτρα για την προστασία των πολιτών, μετά την καταστροφική πυρκαγιά. Αντιρρυπαντικά φράγματα και πρόσθετα στάδια επεξεργασίας νερού

Την ανάγκη για εφαρμογή άμεσων, πρόσθετων μέτρων προστασίας και ενδελεχότερου ελέγχου του νερού κατέδειξε η καταστροφική πυρκαγιά στον Έβρο. Προς αυτή την κατεύθυνση, η Δ.Ε.Υ.Α.Α. έχει προχωρήσει στην εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων, όπως είναι η διενέργεια συχνότερων και ειδικών δειγματοληψιών στο νερό του υδροταμιευτήρα ώστε να παρακολουθείται συνεχώς η ποιότητα του, καθώς και η προσθήκη πρόσθετων σταδίων επεξεργασίας του νερού τόσο στο διυλιστήριο όσο και στα 5 ταχυδιηλιστήρια.

Ο πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Χαράλαμπος Μιχαηλίδης συμμετείχε την περασμένη Δευτέρα 28.08.2023 στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μεταξύ τοπικών φορέων και κλιμακίου της κυβέρνησης, παρόντος του κ.Τριαντόπουλου, Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασία, όπου τονίσθηκε δεόντως η ανάγκη να προτεραιοποιηθεί άμεσα η εν λόγω περιοχή τριγύρω του υδροταμιευτήρα, για καθαρισμό των καμένων, κατασκευή αντιδιαβρωτικών – αντιπλημμυρικών έργων ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στην ποιότητα του νερού.

Ο κ. Τριαντόπουλος γνωστός για την αποτελεσματικότητα του καθώς και την αγάπη του για τον τόπο μας, με διαβεβαίωσε πως θα δώσει προτεραιότητα και οικονομική ενίσχυση στην ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης , κάτι που έκανε και στις καταστροφικές πλημμύρες του 2021 με κρατική επιχορήγηση και το ποσό των 2.800.000€, για την αντικατάσταση του αγωγού του υδροταμιευτήρα όπου κάναμε αντικατάσταση αλλά και ισχυρή θωράκιση για την ανθεκτικότητα του.

Ακολούθως, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ στελεχών της ΔΕΥΑΑ και επιστημονικού προσωπικού από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης , Ξάνθης και Θεσσαλονίκης , αποφασίστηκαν οι περαιτέρω ενέργειες, ώστε να διασφαλιστεί η ποσοτική και ποιοτική παροχή πόσιμου ύδατος από τον υδροταμιευτήρα της Αισύμης.

Έτσι, αποφασίστηκαν τα εξής:
1) Σε συνεννόηση με το δασαρχείο να προφυλαχθεί κατά το μεγαλύτερο δυνατό μέρος, η λεκάνη απορροής του υδροταμιευτήρα ώστε σε περίπτωση βροχόπτωσης να μην επιβαρυνθεί με φερτα υλικά από την πυρκαγια τα οποία μπορεί να επιβαρύνουν ποιοτικά το νερό
2) Η εφαρμογή μεθόδων πλωτών αντιρρυπαντικών φραγμάτων για την αντιμετώπιση του παραπάνω
3) Η προσθήκη πρόσθετων σταδίων επεξεργασίας του νερού τόσο στο διυλιστήριο όσο και στα 5 ταχυδιηλιστήρια της Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης
4) Η αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (αντλιοστάσια, γεωτρήσεις, σύστημα τηλεχειρισμού, κλπ) που υπέστη βλάβη κατά την πυρκαγιά
5) Η αντικατάσταση τμημάτων δικτύων ύδρευσης τα οποία έχουν υποστεί ζημιά στο μεγαλύτερο μέρος τους και κρίνεται απαραίτητη η εξ ολοκλήρου αντικατάσταση τους
6) Η διενέργεια συχνότερων και ειδικών δειγματοληψιών στο νερό του υδροταμιευτήρα ώστε να παρακολουθείται συνεχώς η ποιότητα του

Οποιαδήποτε όμως αρνητική εξέλιξη υπάρξει, αν υπάρξει, ως προς την ποιότητα νερού του υδροταμιευτήρα Αισύμης , ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα επανέλθει στο παλαιό καθεστώς υδροδότησης από τις γεωτρήσεις. Ουδείς λόγος ανησυχίας για την υδροδότηση του Αστικού Ιστού και της Δημοτικής Ενότητας Τραιανούπολης που υδρεύονται από εκεί.