Διάταξη “επιτάχυνσης” έργων για δομές προσφύγων- μεταναστών στον αναπτυξιακό νόμο 


Την «επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδοτήσεων έργων και δραστηριοτήτων που απαιτούνται για την κατασκευή δομών υποδοχής, ταυτοποίησης και προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων άσυλο ή αλλοδαπών τρίτων χωρών», επιδιώκει να εξυπηρετήσει η διάταξη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, που συμπεριλήφθηκε στον νέο αναπτυξιακό νόμο. Όπως προβλέπεται από αυτήν, δεν απαιτείται η οριοθέτηση υδατορεμάτων για την κατασκευή δομών, ορίζεται τεχνική υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που θα είναι η μόνη αρμόδια για την υπαγωγή έργων και δραστηριοτήτων που συνδέονται με τις δομές, σε περιβαλλοντικές δεσμεύσεις. Παράλληλα, παρατείνεται αυτοδικαίως, έως το τέλος του 2022, κάθε πράξη παραχώρησης ακινήτων του Δημοσίου, των Ο. Τ. Α. α’ και β’ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, στα οποία έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν δομές προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών/προσφύγων που μπήκαν στην Ελλάδα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις. Στην ίδια προσθήκη, τονίζεται επίσης ότι η διαχείριση του μεταναστευτικού/προσφυγικού ζητήματος «δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χαρακτηριστεί τοπική υπόθεση», αλλά συνιστά, αποκλειστικά, «αποστολή του Κράτους» και οι μέθοδοι και τα μέσα που επιλέγονται, εφαρμόζονται μόνον «από τα κεντρικά όργανά του».   

Διαβάστε ακόμη  Ο περιφερειάρχης και το τουρκικό Προξενείο

Πηγή ErtNews