Διαβάσεις ΟΣΕ ΑΜΘ: Απίστευτο κόστος σε ανθρώπινες ζωές και φύλαξη

Οι αφύλακτες διαβάσεις του ΟΣΕ έχουν ανυπολόγιστο κόστος, κάθε χρόνο, σε ανθρώπινες ζωές, με 30 ατυχήματα, κατά μέσο όρο, κάθε χρόνο, στα οποία 16 άτομα τραυματίζονται και 12 χάνουν τη ζωή τους. Πολλά, επίσης, είναι τα ατυχήματα στην περιοχή της Θράκης με πρόσφυγες και μετανάστες που διαμελίζονται από τις ταχείες, συνήθως την ώρα που κοιμούνται πάνω στις ράγες, ενώ θύματα είναι πολλές φορές και αρκετά ζώα.

Στις περισσότερες περιπτώσεις η ευθύνη αποδίδεται στον μη σιδηροδρομικό παράγοντα (είτε είναι οδηγός Ι.Χ. είτε πεζός), ωστόσο δεν είναι και ο οργανισμός άμοιρος ευθυνών. Υπάρχει μάλιστα πόρισμα της Επιθεώρησης Συγκοινωνιακού Δικαίου, με αφορμή ένα συγκεκριμένο ατύχημα, το οποίο αποδίδει μέρος της ευθύνης στον ΟΣΕ για ατυχήματα που σημειώνονται σε αφύλακτες διαβάσεις χωρίς σήμανση.

Οι αφύλακτες διαβάσεις του ΟΣΕ, εκτός από κόστος σε ανθρώπινες ζωές, συνεπάγονται σημαντική δαπάνη για τον οργανισμό, καθώς το κόστος φύλαξής τους είναι πολύ υψηλό. Ειδικότερα, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση για τη φύλαξη 15 ισόπεδων διαβάσεων της γραμμής Μακεδονίας – Θράκης, ο ΟΣΕ θα κληθεί να καταβάλει μόνο για 25 ημέρες περίπου 70.000 (68.614,25) ευρώ!

Στο ενεργό σιδηροδρομικό δίκτυο του ΟΣΕ λειτουργούν 42 διαβάσεις φυλασσόμενες από προσωπικό, 500 διαθέτουν αυτόματο σύστημα ισόπεδων διαβάσεων (ειδικός φωτισμός και μπάρες), ενώ περίπου 300 παραμένουν αφύλακτες. Οι υπόλοιπες διαθέτουν μόνο σήμανση, αλλά όχι μπάρες. Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο αριθμός των διαβάσεων στη χώρα μας θεωρείται μεγάλος, καθώς αντιστοιχεί μία σιδηροδρομική διάβαση ανά 1,36 χλμ. γραμμής, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος υπολογίζεται σε μία ανά 2,2 χλμ.