Διεργασίες για το 2ο market test για τον LNG Αλεξανδρούπολης

Θέμα λίγων εβδομάδων είναι, όπως όλα δείχνουν, η έναρξη του δεύτερου market test, αυτή τη φορά, με δεσμευτικού χαρακτήρα προσφορές, για το έργο του LNG της Αλεξανδρούπολης. Οι διεργασίες για το επόμενο αυτό, κρίσιμο βήμα, βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ της διοίκησης της Gastrade, του Ομίλου Κοπελούζου και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, προκειμένου η Αρχή να διαμορφώσει και να εγκρίνει τις κατευθυντήριες γραμμές της διαδικασίας, και να δώσει τις ανάλογες οδηγίες προς τις εταιρείες που θα συμμετάσχουν.

Συγκεκριμένα, η φάση αυτή θα αφορά την κατάθεση προσφορών για τη δέσμευση δυναμικότητας στον πλωτό τερματικό σταθμό LNG της Αλεξανδρούπολης. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με το energyin.gr, ίσως εγκριθεί μέχρι το Πάσχα, κάτι που σημαίνει ότι αμέσως μετά μπορεί να ξεκινήσει το market test.

Διαβάστε ακόμη  Ν. Γεωργιάδης: Οι ύβρεις, τα τιμολόγια του δημοσίου, η Τζόζεφιν και το…Κιλκίς!

Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη (μη δεσμευτική) φάση του market test oλοκληρώθηκε στις 31 Δεκεμβρίου. Είκοσι εταιρείες υπέβαλαν σχετική εκδήλωση ενδιαφέροντος για συνολική δέσμευση έως και 12,2 δισ. κυβικά μέτρα/ έτος δυναμικότητας επαναεριοποίησης στον πλωτό τερματικό σταθμό και παράδοσης στο Ελληνικό Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Οι ποσότητες αυτές θα προορίζονται για τις αγορές της ευρύτερης Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος υπερκάλυψε την τεχνική δυναμικότητα επαναεριοποίησης 5,5 δισ. κ.μ./έτος του Έργου.

Οι εταιρίες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον στη μη δεσμευτική φάση του Market Test καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα γεωγραφικής προέλευσης. Πέρα από την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, ενδιαφέρον εκδήλωσε και ένα σημαντικό μέρος των μεγαλύτερων διεθνών εταιρειών εμπορίας φυσικού αερίου.