Δηλώσεις του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου σχετικά με το διαγωνισμό για τα κουνούπια

Σε δήλωση σχετικά με τον διαγωνισμό για τα κουνούπια προχώρησε ο Χρήστος Μέτιος μετά από δημοσιεύματα που κατηγορούν την περιφέρεια ότι ο διαγωνισμός ήταν φωτογραφικός, με βάση όσα ισχυρίζεται εταιρεία που διαθέτει ανάλογο εξοπλισμό ελικοπτέρων.

Όπως αναφέρει ο Περιφερειάρχης, λόγω της δημοσιοποίησης σε τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης μιας ανοικτής επιστολής στην οποία η Διοίκηση της Περιφέρειας ΑΜΘ κατηγορείται ότι δημιούργησε συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και έβλαψε το δημόσιο συμφέρον με τον διαγωνισμό για την καταπολέμηση των κουνουπιών για την περίοδο 2017-2019 αλλά και τον σχολιασμό της από πολιτικά πρόσωπα, θέλει να επισημάνει τα εξής:

Επί αιρετής Περιφέρειας (από 1.1.2011) το πρόβλημα των κουνουπιών αντιμετωπίστηκε ως εξής:

Έτος 2011

Το 2011 δεν κατέστη δυνατή η αντιμετώπιση του προβλήματος από την Περιφέρεια, η οποία ζήτησε το έργο να υλοποιηθεί από το ΚΕΛΠΝΟ, όπως και έγινε με μεγάλη καθυστέρηση.

Έτος 2012

Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου (υπογραφή της σύμβασης). Παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΛΠΝΟ, σε ολόκληρη την Περιφέρεια νόσησαν 76 πολίτες και σημειώθηκαν 4 θάνατοι.

Έτη 2013-2014

Παρά την αύξηση του προϋπολογισμού για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της κατάστασης σε 3.000.000 ευρώ, σημειώθηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΚΕΛΠΝΟ, το 2013 27 καταγεγραμμένα περιστατικά πολιτών που νόσησαν και 3 θάνατοι, ενώ το 2014 σημειώθηκαν 11 περιστατικά της νόσου και 4 θάνατοι.

Έτη 2015-2016

Λόγω των προβλημάτων των προηγούμενων ετών, έγινε επανασχεδιασμός του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών. Έως σήμερα, δεν αναφέρθηκαν κρούσματα νόσων που μεταδίδονται από τα κουνούπια στον άνθρωπο.

Έτη 2017-2018-2019

Με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία, επανασχεδιάστηκε το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών με αυξημένο προϋπολογισμό και περισσότερες δράσεις καταπολέμησης, ενώ προβλέφθηκε και η ρίψη κοκκώδους σκευάσματος για πρώτη φορά.

Για πληρέστερη ενημέρωση παραθέτω συγκεντρωτικά στοιχεία από το αρχείο της αρμόδιας Υπηρεσίας που δείχνουν την εξέλιξη του κόστους του προγράμματος, την έκπτωση που επιτεύχθηκε σε κάθε διαγωνισμό και τη μέση τελική τιμή πληρωμής του έργου ανά στρέμμα.

Έτη

Συνολικός

Προϋπολογισμός

Έκπτωση του διαγωνισμού

Μέση τελική τιμή πληρωμής αεροψεκασμού ανά στρέμμα

2012

1.230.000 ευρώ

14%

2,96 ευρώ

2013-2014

3.000.000 ευρώ

15%

2,516 ευρώ

2015-2016

3.495.920 ευρώ

2,49%

2,357 ευρώ

2017-2018-2019

7.239.456 ευρώ

2,1%

1,956 ευρώ

Συμπέρασμα:

Προκύπτει ότι η χαμηλότερη τιμή ανά στρέμμα από το 2011 μέχρι σήμερα είναι αυτή του τρέχοντος ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού της 28ης Δεκεμβρίου 2016, δηλαδή 1,956 ευρώ αεροψεκασμού ανά στρέμμα.

Σε ό,τι αφορά τα επιμέρους τεχνικά ζητήματα του διαγωνισμού, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του συμμετέχοντα κ. Πρέντζα, επισημαίνω τα εξής.

Εμπειρία

Με βάση την εμπειρία και σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις, η Περιφέρεια έχει το δικαίωμα να απαιτεί από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις από συμβάσεις που έχουν εκτελέσει στο παρελθόν.

Με αυτό ως δεδομένο, στη διακήρυξη για το συγκεκριμένο τριετή διαγωνισμό, η εμπειρία που τέθηκε ως όριο από την ομάδα εργασίας της Περιφέρειας αναφορικά με τους εναέριους ψεκασμούς, κρίθηκε ότι έπρεπε να αντιστοιχεί σε 206.000 στρέμματα αεροψεκασμών προνυμφοκτονίας (σε μη προστατευόμενες περιοχές), σε 80.000 στρέμματα αεροψεκασμών (σε προστατευόμενες) και σε 300.000 στρέμματα αεροψεκασμών ακμαιοκτονίας. Τα συγκεκριμένα μεγέθη αντιστοιχούν στο 1/3 του συνολικού έργου που καλούνται να εκτελέσουν οι υποψήφιοι ανάδοχοι.

Διαβάστε ακόμη  «Προοπτική Πολιτών» η νέα παράταξη που προέκυψε μετά την απόσυρση του «Πόλη και Πολίτες»

Η ανωτέρω συνολική έκταση των 586.000 στρεμμάτων που απαιτήθηκε ως εμπειρία αντιστοιχεί στο 5% περίπου της συνολικής έκτασης της Περιφέρειας.

Τεχνική επάρκεια

Ως ελάχιστος τεχνικός εξοπλισμός ζητήθηκε από την Περιφέρεια οι υποψήφιοι να διαθέτουν τρία ελικόπτερα κατάλληλα για προνυμφοκτονία τα οποία θα βρίσκονται καθ’όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών στις περιοχές Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας και Καβάλας καθώς και ένα ελικόπτερο κατάλληλο για ακμαιοκτονία που θα επιχειρεί σε όλη την έκταση της Περιφέρειας.

Να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι στη διακήρυξη δεν απαιτείται τα τέσσερα αυτά ελικόπτερα να είναι ιδιόκτητα αλλά να διασφαλίζεται η δυνατότητα χρήσης τους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.

Τα τρία ελικόπτερα είναι απαραίτητα διότι οι αεροψεκασμοί προνυμφοκτονίας πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε μεγάλες εκτάσεις και σε μικρό χρονικό διάστημα.

Ο κ. Πρέντζας που συμμετείχε στο διαγωνισμό αποκλείστηκε για μια σειρά από λόγους (σύμφωνα με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 196/2017 ΟΕ) διότι

  • δεν μπόρεσε να αποδείξει ότι διαθέτει τον απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό (πχ. τα ψεκαστικά συστήματα προνυμφοκτονίας ελικοπτέρου, συστήματα GPS, φορτηγό όχημα και άλλα)

  • τα δύο από τα τέσσερα ελικόπτερα που δήλωσε ότι θα χρησιμοποιούσε αποδείχθηκε, κατόπιν καταγγελίας, ότι ήταν δεσμευμένα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου στην Περιφέρεια Αττικής ενώ

  • η εμπειρία του σε αεροψεκασμούς ακμαιοκτονίας είναι μηδενική.

Λόγω όλων των παραπάνω ελλείψεων, ο κ. Πρέντζας αποκλείστηκε από τη διαγωνιστική διαδικασία και μάλιστα δεν υπέβαλε ένσταση κατά της απόρριψής του.

Τα στοιχεία αυτά, ζήτησα να αποσταλούν άμεσα στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Αβίαστα λοιπόν εξάγεται το συμπέρασμα ότι μέσα από την ανοικτή διαδικασία που ακολουθήθηκε, χωρίς αθέμιτο ανταγωνισμό, επιτυγχάνεται ο πληρέστερος σχεδιασμός για την αντιμετώπιση του προβλήματος των κουνουπιών, με τη χαμηλότερη έως σήμερα τιμή, ενώ ταυτόχρονα διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον και προστατεύεται η υγεία των πολιτών.

Επειδή με τα συγκεκριμένα δημοσιεύματα και τις δηλώσεις του κ. Καραλίδη επιχειρήθηκε η εμπλοκή της Περιφέρειας στην χειραγώγηση του αποτελέσματος ενός ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, θέτω τα εξής ερωτήματα.

Ποιος προστατεύει το δημόσιο συμφέρον, η Διοίκηση της Περιφέρειας που επιτυγχάνει τη χαμηλότερη τιμή των τελευταίων ετών ή ο κ. Καραλίδης που ταυτίζεται με τους ισχυρισμούς του κ. Πρέντζα;

Ας μας απαντήσει επίσης ο κ. Καραλίδης, διαφωνεί με τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό των τεσσάρων ελικοπτέρων για την προστασία της υγείας των πολιτών;

Σε κάθε περίπτωση, επειδή υπάρχει για μένα ένα σοβαρό διακύβευμα ηθικής και εντιμότητας, δηλώνω πως επιφυλάσσομαι για κάθε νόμιμο δικαίωμά μου.