Δήμος Αλεξανδρούπολης / Απαλλαγή δημοτικών τελών λόγω Covid_19

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ενημερώνει τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των διοικητικών ορίων  του, ότι προκειμένου να υλοποιηθεί η υπ’αριθμ. 75/2020 Α.Δ.Σ.  «Λήψη μέτρων ανακούφισης για τις τοπικές επιχειρήσεις και τους δημότες που πλήττονται από την οικονομική και την κοινωνική κρίση που επέφερε ο κορωνοϊός και τα απαραίτητα κυβερνητικά μέτρα, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 68/20-03-2020Π.Ν.Π., άρθρο 37 παράγραφος 8»,  οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας  https://dt.govapp.gr  

(για την είσοδο στην πλατφόρμα  απαιτούνται κωδικοί  TaxisNet)  

Διευκρινίσεις  

Εκτός από το Ε3 έτους 2019 ή το Μ2/Μ3 για νεοϊδρυθείσες επιχειρήσεις και τον τελευταίο λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας που ορίζονται στο πεδίο «Λοιπά αρχεία» θα πρέπει να επισυναφθεί  απαραίτητα  συμπληρωμένη  η Υπεύθυνη

Δήλωση    

Η αίτηση θα αφορά σε όλα τα διαστήματα διακοπής λειτουργίας των επιχειρήσεων  για το έτος 2020

Λήξη προθεσμίας υποβολής δηλώσεων:  31.05.2021   

Πληροφορίες  

Τηλέφωνα: 2551064151 & 2551064152

E-mail:  adeies109@alexpolis.gr