Δήμος Αλεξανδρούπολης / Κατάρτιση στρατολογικών πινάκων των στρατευσίμων κλάσεως 2027 (γεννηθέντων το έτος 2006)

Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η

(αφορά τα αγόρια που γεννήθηκαν το έτος 2006)

Για την έγκαιρη κατάρτιση των στρατολογικών πινάκων των στρατευσίμων κλάσεως 2027 (γεννηθέντων το έτος 2006), σύμφωνα με τις διατάξεις τουνόμου «περί στρατολογίας», όπως αυτός ισχύει σήμερα, και του άρθρου 16του Ν.2119/93 «περί μητρώων αρρένων» παρακαλούνται οι γεννηθέντες το έτος 2006, οι οποίοι έχουν Μ. Αρρένων στον Δήμο Αλεξανδρούπολης στη Δ.Ε. Τραϊανούπολης  και στη Δ.Ε. Φερών να τηλεφωνήσουν στο  2551350099 (υπεύθυνη κ. Τσερκέζη) για να δηλώσουν τα στοιχεία της προσωπικής τους κατάστασης οι ίδιοι ή οι γονείς τους ή οι πλησιέστεροι συγγενείς αυτών. 

Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης λήγει στις 30-03-2022.

Διαβάστε ακόμη  Αλεξανδρούπολη: Βιώσιμη, ευρωπαϊκή και…πενταβρώμικη 

Σας επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι η μη προσέλευση των ενδιαφερομένων επισύρει όχι   μόνο πειθαρχική αλλά και ποινική δίωξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 2119/93.