Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, υπενθυμίζει για μια ακόμα φορά τους ιδιοκτήτες, νομείς ή επικαρπωτές οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός πόλεων, οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων απ τα όρια τους, για την υποχρέωση που έχουν να διατηρούν τους χώρους αυτούς καθαρούς από ξερά χόρτα και αλλά εύφλεκτα υλικά προς αποτροπή και μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς.

Υποχρέωση καθαρισμού έχουν και οι ιδιοκτήτες, νομείς ή επικαρπωτές, αροτραίων  και μόνιμων καλλιεργειών περιφερειακά των πόλεων και οικισμών του Δήμου, οι οποίοι οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για τον καθαρισμό τους από καλαμιές και ξερά χόρτα. 

Διαβάστε ακόμη  Τις παραιτήσεις από την παράταξη Λαμπάκη, μέσα σε 9 χρόνια, απαριθμεί η παράταξη Ζαμπούκη

 Η μη συμμόρφωση επισείει κυρώσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 94 του Ν.3852/2010, Πυροσβεστική Διάταξη 4/2012.