Δήμος Ορεστιάδας: Προσφυγή κατά της ΠΕ Έβρου για πρόστιμο που του επιβλήθηκε

Στην απόφαση να καταθέσει προσφυγή κατά της απόφασης επιβολής προστίμου ύψους 500 ευρώ προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ορεστιάδας.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόστιμο επιβλήθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας Έβρου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, και αφορά τη «μη σύννομη διάθεση στερεών απορριμμάτων οικιακής προέλευσης σε μη επιτρεπόμενο και αδειοδοτημένο χώρο κατά παράβαση του Ν.1650/ΦΕΚ/16Α/1986 και του Ν.4042/ΦΕΚ/24Α/2012, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, για υποβάθμιση και πιθανή ρύπανση περιβάλλοντος».

Με την απόφαση για προσφυγή, ο Δήμος Ορεστιάδας κάνει χρήση του δικαιώματός του, που προβλέπεται στη νομοθεσία, σύμφωνα με την οποία, επιτρέπεται να υποβάλλει προσφυγή στα τακτικά διοικητικά Δικαστήρια μέσα σε 60 μέρες από την γνωστοποίηση της απόφασης επιβολής του προστίμου.