Δήμος Σουφλίου / Διακήρυξη εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου “Εστιατόριο λίμνης Τυχερού”

Μετά από πολλά χρόνια που έμενε ανεκμετάλλευτο και κλειστό, το πανέμορφο εστιατόριο που βρίσκεται στην λίμνη του Τυχερού, είναι διαθέσιμο ξανά προς εκμίσθωση. Ένας χώρος πόλος έλξης επισκεπτών αλλά και χώρος αναψυχής και διεξόδου για τους κατοίκους του Τυχερού αλλά και της ευρύτερης περιοχής θα μπορέσει ξανά να ανοίξει τις πόρτες του και να υποδεχτεί κόσμο. 

Ο Δήμος Σουφλίου ανακοίνωσε της περίληψη  της διακήρυξης εκμίσθωσης και παρακάτω αναφέρονται όλες οι λεπτομέρειες. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Σουφλίου

Διακηρύσσει ότι :

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση  του δημοτικού ακινήτου «Δημοτικό Ακίνητο {ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΛΙΜΝΗΣ ΤΥΧΕΡΟΥ}  του Δήμου Σουφλίου»  που βρίσκεται στο Τυχερό, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών από την ημερομηνία έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας , την έκδοση άδειας λειτουργίας του ξενώνα και την υπογραφή του συμφωνητικού, με ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα εκκίνησης το ποσό των 40,00 ευρώ (480,00 ευρώ το χρόνο). Επί του ποσοστού αυτού θα πλειοδοτήσουν οι διαγωνιζόμενοι σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό και οι επόμενες προσφορές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 10,00 ευρώ ανώτερες της προηγούμενης.

Διαβάστε ακόμη  Μία «ανάσα» πριν την τουριστική σεζόν: Ούτε Έβρος Pass, ούτε Δαδιά Pass…

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί  την 15η του Ιουνίου του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 έως 11:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου   του Δήμου Σουφλίου, ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής.

Η δημοπρασία θα επαναληφθεί εφόσον προβεί άγονη στον ίδιο τόπο, την 22η του μηνός Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 έως 11:00, ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής.

Οι αναλυτικοί όροι της σχετικής  διακήρυξης βρίσκονται στο Δημοτικό κατάστημα  από όπου οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να πάρουν πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  (τηλ. 2554350120  & 2554350118).

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ