Δήμος Σουφλίου / Έγκριση χρηματοδότησης από το Φιλόδημος II για την αντικατάσταση στεγάστρων στάσεων λεωφορείων.  


Εγκρίθηκε για το Δήμο Σουφλίου απο το Υπουργείο Εσωτερικών και το πρόγραμμα ΦιλόΔημος ΙΙ το ποσό των 24.000 € για την αντικατάσταση στεγάστρων στάσεων λεωφορείων.

Διαβάστε ακόμη  Τον Μάρτιο του ’24 προβλέπεται η ολοκλήρωση του Δημοτικού Σφαγείου Φερών