Δήμος Σουφλίου / Επανασύνδεση παροχών ηλεκτρικού ρεύματος για ευάλωτα νοικοκυριά

Ο Δήμος Σουφλίου ενημερώνει τους κατοίκους ότι επεκτείνεται η ρύθμιση για την επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος για ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο στήριξης των αδύναμων νοικοκυριών και λαμβάνοντας υπόψη τις δυσμενείς επιπτώσεις από την πανδημία Covid-19, η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση  ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/53061/728/31.5.2021 αφορά  στην παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για τη στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

• Οι  αιτούντες να  έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και να αποσυνδεθούν ή να έχουν αποσυνδεθεί  από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι  τις 30/06/2022 και να παραμένουν αποσυνδεδεμένοι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης του αιτήματος.

• Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας

• Ισχύουν οικονομικά και περιουσιακά κριτήρια

Απαραίτητα Δικαιολογητικά: 

1. Αίτηση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία (διατίθεται από την υπηρεσία)

2. Αντίγραφο δήλωσης εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

3. Αντίγραφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) όλων των μελών του νοικοκυριού, εφόσον προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της

4. Αντίγραφο πράξης διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

5. Αντίγραφο πράξης διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) του τελευταίου φορολογικού έτους όλων των μελών του νοικοκυριού

6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, που εκδόθηκε το τελευταίο τρίμηνο

7. Αντίγραφο γνωμάτευσης πιστοποίησης αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α για νοικοκυριό που στη σύνθεση του περιλαμβάνει και άτομο ή άτομα με αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω

8. Αντίγραφο βεβαίωσης του ασφαλιστικού φορέα ή Κρατικού Νοσοκομείου, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή ατόμου ή ατόμων που περιλαμβάνονται στην σύνθεση του νοικοκυριού

9. Αποδεικτικά μονογονεϊκότητας

9.1. Διαζευγμένοι:

• Αντίγραφο διαζευκτηρίου και δικαστικής απόφασης επιμέλειας

9.2. Σε διάσταση:

• Αντίγραφα αποδεικτικών διάστασης και δικαστικής απόφασης ή συμβολαιογραφικής πράξης επιμέλειας παιδιών

9.3. Άγαμοι:

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

10.  Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 

11.  Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Οι αιτήσεις θα γίνονται με ραντεβού στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σουφλίου.

Τηλέφωνα επικοινωνίας για ραντεβού και δικαιολογητικά: 2554024172, e-mail: [email protected] 

Σας ενημερώνουμε επίσης  για  το νέο 5ψήφιο τηλεφωνικό νούμερο 15902 στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος για πληροφορίες σχετικά με θέματα παροχών ηλεκτρικού ρεύματος.