Δήμος Σουφλίου / Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας ύψους 6,4 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ  


Πρόκειται  για έργα που αφορούν  τα όμβρια ύδατα όπου θα κατασκευαστεί ένα νέο ενισχυμένο και λειτουργικό δίκτυο όμβριων υδάτων, συνολικού μήκους 2,6 χιλιομέτρων.

 Παράλληλα, θα ενισχυθεί η τάφρος συλλογής όμβριων υδάτων σε μήκος 800 μέτρων, ενώ θα κατασκευαστούν επίσης ένα νέο αντλιοστάσιο και ένα νέο δίκτυο που θα χρησιμεύει σε περιπτώσεις πλημμύρας.

Επίσης ηλεκτρολογικά και τηλεπικοινωνιακά έργα με τα οποία  θα γίνει σύνδεση του νέου αντλιοστασίου με το δίκτυο ηλεκτροδότησης και το τηλεφωνικό δίκτυο ώστε να εξασφαλίζεται η ρευματοδότηση της εγκατάστασης και η επικοινωνία των αυτοματοποιημένων συστημάτων και παρακολούθηση του έργου από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, όπου   θα παρακολουθούνται  οι εργασίες από εξειδικευμένο προσωπικό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Έβρου .

Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα για άμεσο περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και άλλων αέριων ρύπων από τις μεταφορές, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε στη σύνταξη σχετικού νομοσχεδίου με τίτλο «Μετάβαση στην κινητικότητα χαμηλών εκπομπών: Μέτρα προώθησης και λειτουργία της αγοράς ηλεκτροκίνησης».

Πηγή ErtNews