Στα πλαίσια του έργου «Green Urban Territories – Better Place to Live» µε ακρωνύµιο GUT-BPL που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Συνεργασίας “INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”, ο Πρόεδρος της Δηµοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε. κ. Παναγιώτης Καλακίκος, Δήμαρχος Σουφλίου, υπέγραψε µε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αναδόχου εταιρίας DOTSOFT Α.Ε, κ. Αναστάσιο Μάνο, τη σχετική σύμβαση σύμφωνα µε την οποία προβλέπεται η εγκατάσταση Τριών Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων. 

Πιο συγκεκριμένα θα εγκατασταθούν:

  • Ένας (1) Σταθμός Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων στο Δήµο Αλεξανδρούπολης
  • Ένας (1) Σταθμός Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων στο Δήµο Σουφλίου
  • Ένας (1) Σταθμός Φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων στο Δήµο Σαμοθράκης
Διαβάστε ακόμη  Εορτασμός της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 – Πρόγραμμα

Η προµήθεια και εγκατάσταση των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα γίνει από την εταιρεία DOTSOFT Α.Ε.

Η εγκατάσταση των σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων θα ολοκληρωθεί σε 4 µήνες οπότε και προβλέπεται να τεθούν σε λειτουργία. Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (85%) και εθνικούς πόρους (15%) των χωρών που συµµετέχουν στο πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020.

Στόχος του έργου µεταξύ άλλων είναι η δηµιουργία βιώσιμων προτύπων αστικής ανάπτυξης τα οποία συνάδουν µε την προστασία του περιβάλλοντος.