Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης διοργάνωσε με επιτυχία την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 στο ξενοδοχείο Galaxy Hotel, στην Καβάλα, την 1η Ημερίδα Διάδοσης στο πλαίσιο του διακρατικού έργου με τίτλο «Improving the existing competences and developing new ones in the aquaculture and fish products trade sector / Βελτίωση των υφιστάμενων δυνατοτήτων και δημιουργία νέων προοπτικών στον τομέα του εμπορίου αλιευτικών προϊόντων υδατοκαλλιέργειας» και ακρωνύμιο «DACIAT» του προγράμματος  INTERREG ENI CBC BLACK SEA BASIN της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.

Το έργο DACIAT στοχεύει στην ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας μέσω της τόνωσης της ανταλλαγής εμπειριών και των ορθών πρακτικών για την αύξηση και την ανάπτυξη των ικανοτήτων στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας.

Στην Ημερίδα Διάδοσης συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους 6 συναφείς οργανισμούς (1-Danube Delta Εθνικό Ινστιτούτου για Έρευνα και Ανάπτυξη, 2-Ομοσπονδία Αλιευτικών Περιοχών, 3-Ένωση διασυνοριακής Συνεργασίας “Ευρωπεριφέρεια Κάτω Δούναβη”,  4-Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 5-Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Karadeniz, 6-Οργανισμός Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης “Lower Danube Euroregion”),  που αποτελούν το εταιρικό σχήμα του έργου, καθώς και άνθρωποι που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υδατοκαλλιέργειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στην αρχή της εκδήλωσης ο Εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΑΜΘ κ. Αλέξης Πολίτης απηύθυνε εναρκτήριο χαιρετισμό και η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας ΑΜΘ και Διαχειρίστρια του έργου κα Παρασκευή Χουρίδου παρουσίασε συνοπτικά τα γενικά στοιχεία του διακρατικού έργου «DACIAT». Στη συνέχεια ακολούθησαν οι ομιλίες από εξειδικευμένους ομιλητές σε θέματα ιχθυοκαλλιέργειας.

Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος της εκδήλωσης ο κ. Σταύρος Καλόγνωμος, Εκτελεστικός Γραμματέας της Επιτροπής Βαλκανίων και Μαύρης Θάλασσας (BBSC), περιέγραψε τη δράση του οργανισμού CPRM και τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός θα προάγει τους στόχους του έργου σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Στη συνέχεια ο κ. Κοσμάς Σωφρονίδης, Προϊστάμενος Τμήματος Αλιείας ΔΑΟΚ Δράμας, περιέγραψε την υφιστάμενη κατάσταση και τις  προοπτικές της  εγχώριας ιχθυοκαλλιέργειας και ο κ. Εμμανουήλ Κουτράκης, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας (ΙΝ.ΑΛ.Ε.), έδωσε στοιχεία για τις ελληνικές λιμνοθάλασσες, τα είδη που ζουν σε αυτές και τους δείκτες βιολογικής ακεραιότητας. Επιπλέον, ο κ. Σωτήριος Ορφανίδης, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Αλιευτικής Έρευνας (ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ), παρουσίασε τις προοπτικές και τις δυνατότητες της καλλιέργειας  μικρο- και μακρο-φυκών στην ΠΑΜΘ και ο κ. Βασίλειος Μιχαηλίδης, καθηγητής του τομέα Ζωολογίας του τμήματος βιολογίας ΑΠΘ, μίλησε για τις προοπτικές καλλιέργειας θαλάσσιων δίθυρων μαλακίων. Στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης , η κα Άννα Κάλφα , τέως Προϊστάμενη Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς Ασθενειών Διθύρων Μαλακίων & τέως Προϊσταμένη Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς Βιοτοξινών, ανέλυσε τα  προβλήματα διαχείρισης των λιμνοθαλασσών και των γλυκών νερών στην περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και πρότεινε λύσεις για την καλύτερη αντιμετώπισή τους. Στο τέλος, η κα Κατερίνα Λύτρα, διευθύντρια του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης της εταιρείας ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ, περιέγραψε τις υφιστάμενες συνθήκες της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας γενικότερα και εξήγησε τους τρόπους επίτευξης της αειφόρου ανάπτυξης στον συγκεκριμένο τομέα.

Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών οι παρευρισκόμενοι είχαν τον χρόνο να θέσουν ερωτήματα στους ειδικούς.