Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης

Σήμερα Τετάρτη 10 Απριλίου 

Την Τετάρτη 10 Απριλίου 2024 και ώρα 19:30, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα:

1. Έκθεση πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής Β΄ εξαμήνου έτους 2023.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
Θα ακολουθήσει στις 20:00 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1. Συγκρότηση και ορισμός μελών επιτροπής Δημοτικού Συμβουλίου (άρθρο 70 του Ν. 3852/2010) για τη διεκδίκηση της Δυτικής Χερσαίας Ζώνης. (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
2. Τροποποίηση της 8/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Ορισμός μελών της Τουριστικής Ιαματικής Επιχείρησης Δήμου Αλεξανδρούπολης (Τ.Ι.Ε.Δ.Α Α.Ε)”. (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
3. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο Δίκτυο Δήμων για την πολιτική προστασία, την ανθεκτικότητα και την αειφορία με διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ». (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
4. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αλεξανδρούπολης στο δίκτυο «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης».
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
5. Έγκριση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2023.
(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
6. Νέα Περιοδική Πεζοδρόμηση Παραλιακής οδού και λοιπών οδών κεντρικής περιοχής Αλεξανδρούπολης έτους 2024. (Εισηγ. κ. Ναϊτίδης Ιωαν.)
7. Αίτημα των Α.Μ (υπ’ αριθ. 34852/05.10.2023) και Π.Κ. (20868/16.06.2023) καο Τεχνικής Υπηρεσίας για νέες θέσεις στάθμευσης δίκυκλων στο κέντρο της πόλης.
(Εισηγ. κ. Ναϊτίδης Ιωαν.)
8. Χορήγηση παράτασης ισχύος της μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου: «Επέκταση δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην πόλη της Αλεξανδρούπολης». (Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Δ.)
9. Έγκριση 2ης παράτασης του έργου «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Υποδομών Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς – Υποέργο 2: Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Υποδομών Καταφυγίου Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς». (Εισηγ. κ. Μαστορόπουλος Δ.)
10. Ορισμός νέου Διαχειριστή τοπικών χρηστών στο Σύστημα Διαχείρισης Χρηστών του ΟΠΕΚΕΠΕ. (Εισηγ. κ. Αραμπατζή Ευθ.)
11. Βεβαίωση αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών του Καθαρισμού Ακτών για το έτος 2024 με ίδια μέσα του Δήμου. (Εισηγ. κ. Κουματζίδου Ν.)
12. Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, βάσει των διατάξεων των άρθρων 7,8,9 του Π.Δ. 270/81. (Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)
13. Ορισμός υπολόγων διαχείρισης τραπεζικών λογαριασμών Δήμου Αλεξανδρούπολης (πλην ΤτΕ). (Εισηγ. κ. Μανάργιας Γ.)
14. Έγκριση Δωρεάν Παραχώρησης Χρήσης Χώρου για την κάλυψη αναγκών στέγασης και λειτουργίας στο «ΣΥΛΛΟΓΟ ΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ – ΣΥΔΝΕ» για τέσσερα και μισό (4,5) έτη . (Εισηγ. κ. Πεϊχαμπέρη Π.)
15. Έγκριση Δωρεάν Παραχώρησης Χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Μαΐστρου σε Συλλόγους του συνοικισμού Μαΐστρου. (Εισηγ. κ. Πεϊχαμπέρη Π.)
16. Έγκριση παραχώρησης, κατά χρήση, έκτασης 15τμ στη ΔΕΔΔΗΕ για εγκατάσταση υπαίθριου υποσταθμού εδάφους συνεπτυγμένου τύπου (compact). (Εισηγ. κ. Πεϊχαμπέρη Π.)
17. Έγκριση παράτασης μίσθωσης ακινήτου (ΚΕΠ ΧΗΛΗΣ) που βρίσκεται στη Ν. Χηλή Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Πεϊχαμπέρη Π.)
18. Ορισμός μελών επιτροπών για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο με τη διαδικασία προκήρυξης για το έτος 2024. (Εισηγ. κ. Πεϊχαμπέρη Π.)
19. Αίτημα διάθεσης χώρου του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Αλεξανδρούπολης. (Εισηγ. κ. Πρόεδρος Δ.Σ.)

Διαβάστε ακόμη  Περιοδεία – παρωδία Σταϊκούρα στον Έβρο με αναμάσημα βαλτωμένων έργων