Το ποσό των 6.000 ευρώ διαθέτει η φαρμακοβιομηχανία ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ προς την Αστυνομική Διεύθυνση Αλεξανδρούπολης. Ο σκοπός της σημαντικής αυτής δωρεάς είναι η χρηματοδότηση του κόστους συντήρησης και επισκευής πέντε υπηρεσιακών οχημάτων, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών των Τμημάτων  Συνοριακής Φύλαξης της περιοχής ευθύνης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης.

Όπως αναφέρεται στην απόφαση αποδοχής της δωρεάς, ο Αστυνομικός Διευθυντής θα εκφράσει εγγράφως τις ευχαριστίες, στην εταιρεία  ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΑΒΕΕ, για την ευγενική της προσφορά. Η  επιλογή  του  συνεργείου,  η  τιμολόγηση  καθώς  και  η εξόφληση του συνεργείου,  στο  οποίο θα πραγματοποιηθεί η επισκευή  και συντήρηση των υπηρεσιακών οχημάτων θα γίνει από την  δωρήτρια εταιρεία. Επιπλέον, η παρακολούθηση της δωρεάς θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή, που θα ορισθεί με απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντή Αλεξανδρούπολης.

Διαβάστε ακόμη  Δωρεάν τεστ για την ανοσία αστυνομικών του Έβρου προσφέρει ο «Δημόκριτος»