«Δώρο» του Υπουργείου Εργασίας στη Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης

Στη δωρεάν παραχώρηση χρήσης στην Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης, για χρονικό διάστημα 10 ετών, 3 καταστημάτων, συνολικής επιφανείας 115,50 τ.μ. του οικισμού εργατικών κατοικιών «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ VΙ», ιδιοκτησίας ΟΑΕΔ (τ.ΟΕΚ), «για να ικανοποιήσει τις αυξημένες ανάγκες της και να στεγάσει τις διάφορες πνευματικές, κατηχητικές και πολιτιστικοκοινωνικές δράσεις της» προχώρησε ο Υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Όπως αναφέρετι στην απόφαση, «η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης θα ευθύνεται για κάθε τροποποίηση, βλάβη καθώς και οποιαδήποτε μεταβολή των ακινήτων, είτε προέρχεται από χρήση είτε όχι, όπως επίσης και για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας των καταστημάτων και οποιασδήποτε άδειας τυχόν απαιτηθεί για την ασφαλή λειτουργία τους, απαγορευομένης κάθε περαιτέρω τροποποίησης ή παραχώρησής τους σε τρίτους, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη. Η Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρούπολης θα μεριμνήσει με δικές του δαπάνες του για την

Διαβάστε ακόμη  Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγει ο Δήμος Ορεστιάδας για τις ανεμογεννήτριες

αποκατάσταση των φθορών στα καταστήματα και θα επιβαρύνεται, για όλο το χρονικό διάστημα, με τις λειτουργικές δαπάνες των χρησιδανειζόμενων ακινήτων ήτοι Δ.Ε.Η, Ύδρευση, Θέρμανση κλπ,

καθώς και με τις δαπάνες συντήρησης, καθαρισμού, καλλωπισμού, αποκατάστασης ζημιών και  φθορών.