Δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη – Λήμνο από τον Ιούνιο

Το πλοίο Αδαμάντιος Κοραής της Zante Ferries που εκτελεί ήδη το δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη, αναλαμβάνει τελικά τη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Σαμοθράκη – Λήμνος.

Σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Ναυτιλίας στη Διαύγεια, έγινε η αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής της υπ’ αριθμ.2252.1.1/82943/19/15-11-
2019 Προκήρυξης Αρχικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Εξυπηρέτηση
Δρομολογιακών Γραμμών.

Η απόφαση καταλήγει σε αποδοχή του από 17/01/2020 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας μειοδοτικών διαγωνισμών για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και έτσι εγκρίνεται το δρομολόγιο που θα είναι επιδοτούμενο.

Το δρομολόγιο αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούνιο και θα συνδέσει μετά από καιρό ξανά τη Σαμοθράκη και την Αλεξανδρούπολη με τη Λήμνο.