Δυο οι συμμετέχοντες για το Σφαγείο Φερών

Στις 2 Μαίου 2019, αποσφραγίστηκαν οι οικονομικές προσφορές που αφορούν στην υλοποίηση του έργου της κατασκευής του Σφαγείου Φερών.

Κατά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών βρέθηκαν δυο συμμετέχοντες, ενώ μετά και τη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αλεξανδρούπολης θα ακολουθήσει η οριστική κατακύρωση του οριστικού αναδόχου του έργου.