Δύο πρόστιμα μέσα σε μία μέρα (1/2/2021) «κέρασε» τον Δήμο Αλεξανδρούπολης η Περιφέρεια ΑΜΘ και συγκεκριμένα οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, με υπογραφή του Αντιπεριφερειάρχη Δημήτρη Πέτροβιτς.

Στην πρώτη περίπτωση επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Αλεξανδρούπολης (ΔΕΥΑΑ), με πρόστιμο 800 ευρώ, για «ενδεχόμενη ρύπανση περιβάλλοντος και υπόγειου υδροφορέα και υποβάθμιση φυσικού περιβάλλοντος από τη διάθεση αστικών λυμάτων οικιακής προέλευσης σε υδάτινο αποδέκτη, χωρίς επεξεργασία».

Στη δεύτερη περίπτωση, το πρόστιμο ανήλθε σε 500 ευρώ για «υποβάθμιση και πιθανή ρύπανση περιβάλλοντος και υδάτινου σώματος από τη μη σύννομη διάθεση στερεών απορριμμάτων οικιακής προέλευσης σε μη επιτρεπόμενο/αδειοδοτημένο χώρο πλησίον του ρέματος Λουτρού Αλεξανδρούπολης, κατά παράβαση του Ν. 1650/1986 και του Ν. 4042/2012».

Διαβάστε ακόμη  LNG Αλεξανδρούπολης: Θέμα ημερών η περιβαλλοντική άδεια, «εν καιρώ» η οικοδομική

Κατά των αποφάσεων επιβολής των προστίμων επιτρέπεται η προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια μέσα σε 60 ημέρες από την ημέρα κοινοποίησης της απόφασης στον παραβάτη, δηλαδή τον Δήμο και τη ΔΕΥΑΑ.