Εγκρίθηκε η πρόταση Σχεδίου Καθαρής Ενεργειακή Μετάβασης (ΣΚΕΜ) του Δήμου Σαμοθράκης

Εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Σαμοθράκης για χρηματοδότηση μελέτης ωρίμανσης έργου καθαρής ενέργειας που υποβλήθηκε στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό NESOI με την υποστήριξη του Δικτύου ΔΑΦΝΗ. 

Η χρηματοδότηση  αφορά στην εκπόνηση Σχεδίου Καθαρής Ενεργειακή Μετάβασης (ΣΚΕΜ) για το νησί της Σαμοθράκης. Τα ΣΚΕΜ προωθούνται στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Καθαρή Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά νησιά», η οποία και αποτελεί την πρώτη έμπρακτη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς την κατεύθυνση της Καθαρής Ενεργειακής Μετάβασης των νησιών. Τα νησιά, μέσα από τη συμμετοχή τους στην πρωτοβουλία, ωφελούνται με την παροχή υποστήριξης για την ανάπτυξη των σχεδίων της ενεργειακής τους μετάβασης ή μελετών ωρίμανσης έργων. Βασική αρχή της ανωτέρω πρωτοβουλίας, είναι ο ενεργειακός σχεδιασμός να πραγματοποιείται σε τοπικό επίπεδο με πρωτοβουλία της τοπικής αυτοδιοίκησης και την ενεργό συμμετοχή συλλογικών φορέων και πολιτών. 

Διαβάστε ακόμη  Αλεξανδρούπολη: Με σπουδαίες διακρίσεις επέστρεψαν από δυο διεθνείς διαγωνισμούς ρομποτικής τα παιδιά της Ρομποτεχνολογίας!

Συνολικά υποβλήθηκαν πανευρωπαϊκά 117 προτάσεις  στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό NESOI,  εκ των οποίων εγκρίθηκαν αρχικά 28, από τις οποίες οι 6 με την υποστήριξη του ΔΑΦΝΗ. Στη δεύτερη φάση εγκρίθηκαν άλλες 6 προτάσεις του ΔΑΦΝΗ μεταξύ των οποίων και αυτή της Σαμοθράκης.

Το ΔΑΦΝΗ, ως φορέας της νησιωτικής τοπικής αυτοδιοίκησης, ιδρυτικό μέλος του Συμφώνου των Νησιών, συνεργαζόμενος φορέας του Συμφώνου των Δημάρχων, συντονιστής της πρωτοβουλίας «Έξυπνα Νησιά» και επίσημος υποστηρικτικός φορέας της Γραμματείας της Πρωτοβουλίας «Καθαρή ενέργεια για τα ευρωπαϊκά νησιά», εργάζεται για τη μετάβαση των νησιών σε ένα βιώσιμο μοντέλο τοπικής ανάπτυξης, που αξιοποιεί το ιδιαίτερο φυσικό και πολιτισμικό κεφάλαιο των νησιών.