Εκλογές για τους εκπροσώπους γιατρών και λοιπού προσωπικού στο ΔΣ του ΠΓΝΑ 

Εκλογές για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου των γιατρών κι ενός εκπροσώπου λοιπού, πλην ιατρών, προσωπικού, στο διοικητικό συμβούλιο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 4 Μαΐου στο αμφιθέατρο του ΠΓΝΑ.

Στην περίπτωση του εκπροσώπου των γιατρών, αυτός εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τους ειδικευμένους ιατρούς ΕΣΥ, τους ειδικευόμενους και ιατρούς μέλη ΔΕΠ, ενώ για τον εκπρόσωπο του λοιπού προσωπικού, εκλέγεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από το λοιπό προσωπικό (πλην ιατρών) όλων των κλάδων.

Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για την εκλογή τους ως εκπροσώπου των εργαζομένων ή μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής πρέπει να υποβάλλουν έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας προς τον Διοικητή του Νοσοκομείου μέσω του Γραφείου Πρωτοκόλλου, μέχρι την έναρξη της εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής, δηλαδή έως και την Παρασκευή 15/04/2022 και ώρα 10:00 π.μ.