Το νερό αποτελεί το πιο διαδεδομένο στοιχείο στην επιφάνεια της Γης καθώς καλύπτει το 71% αυτής αλλά και το πιο σημαντικό για τον άνθρωπο και όλους τους ζωτικούς οργανισμούς. Είναι σημαντικό τα παιδιά, από μικρή ακόμα ηλικία, να έρχονται σε επαφή με το στοιχείο αυτό και τις ιδιότητές του, τόσο φυσικές όσο και χημικές για να μπορέσουν να κατανοήσουν τη μεγάλη σημασία που έχει για τη ζωή στον πλανήτη μας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ανακαλύπτοντας το βασίλειο του Ποσειδώνα» έχει ως βασικό του σκοπό την εξοικείωση παιδιών ηλικίας 4-7 ετών με το νερό ως στοιχείο αλλά και τις ιδιότητές του μέσα από ένα μυθικό ταξίδι κρυμμένου θησαυρού στο βασίλειο του θεού της θάλασσας, Ποσειδώνα.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 1ώρα και 30λεπτά, χωρισμένη σε δύο 45λεπτα και αφορά ομάδες των 25 ατόμων.
Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος γίνεται από την Χατζηλιάδου Ζιζέτα, τελειόφοιτη του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με το Μουσείο.
Τηλ. 2551080204