ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                     ΘΕΜΑ: «Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Ορεστιάδας».

Στις 13/08/2021, υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ Δήμου Ορεστιάδας και ανάδοχης εταιρίας της υπηρεσίας «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Ορεστιάδας», προϋπολογισμού 49.600 €.

Η παροχή υπηρεσιών προβλέπει:

1. Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης- Χαρτογράφηση της περιοχής παρέμβασης.

2. Χωροθέτηση σημείων επαναφόρτισης και θέσεων στάθμευσης ηλεκτρικών οχημάτων- Σενάρια ανάπτυξης δικτύου σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

3. Έκθεση διαβούλευσης.

4. Ολοκλήρωση φακέλου- Εφαρμογή σχεδίου.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες.

Διαβάστε ακόμη  Δήμος Ορεστιάδας: «Υπογραφή σύμβασης για τη συντήρηση χώρων πρασίνου του για τα έτη 2022, 2023 &2024».

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Δήμος Ορεστιάδας ήταν ο πρώτος Δήμος πανελλαδικά που εγκατέστησε τον πρώτο πιλοτικό σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, πριν από 14 μήνες.