Εκτάκτως συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Σας καλούμε να συμμετέχετε την Τετάρτη  26-04-2023 και τις ώρες, από : 11:00 έως 13:00  στην Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, η οποία θα γίνει  διά περιφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και την αριθμ. 375/39167/02.06.2022 εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ.

Παρακαλείσθε να μας ενημερώσετε για την ψήφο σας  (Υπέρ, Κατά, Λευκό, Δήλωση παρόν), την Τετάρτη  26-04-2023 και τις ώρες, από : 11:00 έως 13:00 στο email: dimsim@alexpolis.gr, για τη λήψη αποφάσεως στο παρακάτω θέμα:

  1. Καθορισμός θέσεων για προεκλογική προβολή των πολιτικών κομμάτων  στις βουλευτικές εκλογές έτους 2023 (Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
Διαβάστε ακόμη  Τον Μάρτιο του ’24 προβλέπεται η ολοκλήρωση του Δημοτικού Σφαγείου Φερών

Το  ανωτέρω θέμα  συζητείται, εκτάκτως, προκειμένου να διατεθούν, άμεσα, χώροι στα πολιτικά κόμματα για την προεκλογική προβολή τους, ενόψει των βουλευτικών εκλογών.

Σημειώνεται ότι:

  • Για τη  δια περιφοράς  συνεδρίαση, απαιτείται η συμμετοχή τουλάχιστον των  2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου

                               Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                             Καΐσας Γεώργιος