Εκτός λειτουργίας η ιστοσελίδα για προβολή ορεινών διαδρομών του Δήμου Αλεξανδρούπολης

Πληρώθηκε χιλιάδες ευρώ μέσω LEADER, παρουσιάστηκε το 2016 με επισημότητα και πολλές υποσχέσεις αλλά σήμερα 3 χρόνια…δεν λειτουργεί! Ο λόγος για την ιστοσελίδα www.alexpolisroutes.gr που στις 25 Ιανουαρίου του 2016 παρουσιάστηκε από την πρώην δημοτική αρχή.

Η ιστοσελίδα υλοποιήθηκε μέσω ιδιωτικής εταιρείας. Πρόκειται για μια ιστοσελίδα που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και από το πρόγραμμα LEADER.

Το έργο στόχευε στα παρακάτω όπως είχε ειπωθεί τότε:
• Ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς της περιοχής
• Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού
• Ενίσχυση των εκτός πόλεων δραστηριοτήτων
• Ανάδειξη των γραφικών οικισμών της περιοχής
• Ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής
• Ενίσχυση των οικισμών με την ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας
• Ανάδειξη σημείων παρέμβασης

Είχε ειπωθεί ακόμη προς τα μέσα ενημέρωσης ότι το υλικό της ιστοσελίδας θα ενημερώνονταν διαρκώς για να εμπλουτιστεί. Ήδη 2 χρόνια μετά και ενώ ακόμη η ιστοσελίδα λειτουργούσε…δεν υπήρχε κάποιο νέο υλικό αλλά σήμερα…3 χρόνια μετά η ιστοσελίδα βγάζει μήνυμα “error” και δε φορτώνει…