ΕΛΓΑ Δήμου Αλεξανδρούπολης / Δηλώσεις ζημίας για τους καλλιεργητές Αχλαδιάς και Κερασιάς

Οι παραγωγοί των οποίων οι δενδρώδεις καλλιέργειες (ΑΧΛΑΔΙΑΣ και ΚΕΡΑΣΙΑΣ) έχουν υποστεί ζημιά, από ΠΑΓΕΤΟΥΣ Φεβρουαρίου – Απριλίου 2021, μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις ζημιάς.  

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, των παρακάτω Κοινοτήτων, θα απευθύνονται στην Ανταποκρίτρια ΕΛΓΑ, Θεοδωρίδου Μαρίνα Ισόγειο παλιάς δημαρχίας – Γραμματεία Καθαριότητας, 

τηλ.: 2551350083. 

Οι δηλώσεις θα γίνονται το μεσημέρι: από τις 13:30 και μετά.

1. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (Αλεξανδρούπολη, Αγνάντια, Αμφιτρίτη, Απαλός, Μαΐστρος, Παλαγία κλπ)

Η προθεσμία υποβολής δηλώσεων για την Κοινότητα Αλεξανδρούπολης  είναι μέχρι την 

Τρίτη 29.6.2021

2. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΗΣ (Μάκρη, Μεσημβρία, Δίκελλα, Πλάκα) 

Θα πρέπει να ενημερώσουν πρώτα τηλεφωνικά. 

Διαβάστε ακόμη  Ο περιφερειάρχης και το τουρκικό Προξενείο

3. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΒΑΝΤΑ, ΑΙΣΥΜΗΣ, ΣΥΚΟΡΡΑΧΗΣ

Θα πρέπει να ενημερώσουν πρώτα τηλεφωνικά.

Οι ζημιές αφορούν τις καλλιέργειες: ΑΧΛΑΔΙΑ και ΚΕΡΑΣΙΑ. Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να έχουν μαζί τους  την Δήλωση Καλλιέργειας έτους 2021.