ΕΛΤΑ: Προσλήψεις υπαλλήλων στην Σαμοθράκη

Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών πλήρους απασχόλησης, ατόμων

Κατηγορίας Ταχυδρομικού Έργου ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών σε Υπηρεσιακή Λειτουργία των Κάτω Ποροΐων Σερρών και της Σαμοθράκης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησης της παρούσας, δηλαδή αρχίζει από 24.06.2021 και λήγει στις 03.07.2021.

 Η προκήρυξη ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2021 Σαμοθράκης ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-65.pdf 

aftodioikisi.gr

Διαβάστε ακόμη  Μία «ανάσα» πριν την τουριστική σεζόν: Ούτε Έβρος Pass, ούτε Δαδιά Pass…