Εμπαιγμός δίχως τέλος: 3 χρόνια περιμένουν αποζημιώσεις 63 απολυμένοι της ΕΒΖ!

Ο Βουλευτής Έβρου της ΝΔ Αναστάσιος Δημοσχάκης, κατέθεσε στο Προεδρείο της Βουλής Κοινοβουλευτική Αναφορά διαβιβάζοντας στα Υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας, Ανάπτυξης- Επενδύσεων την επιστολή πρώην υπαλλήλου της ΕΒΖ και κατοίκου Διδυμοτείχου ο οποίος, όπως και οι 62 πρώην συνάδελφοί του, εδώ και 3 χρόνια, περιμένει να αποζημιωθεί για την απόλυσή του.

Μάλιστα, έχει υπάρξει σχετική δικαστική απόφαση που δικαιώνει τους πρώην εργαζομένους, από το Πρωτοδικείο  Θεσσαλονίκης, και ορίζει τα ποσά των αποζημιώσεων που δικαιούνται.

Το θιγόμενο ζήτημα αφορά στην καταβολή αποζημιώσεων στους πρώην εργαζομένους της ΕΒΖ με παράλληλη γνωστοποίηση της δεύτερης σχετικής δικαστικής απόφασης που δικαιώνει τους εξήντα τρεις (63) πρώην εργαζομένους της ΕΒΖ..

Η απόφαση προβλέπει τα εξής:

• Υποχρεώνει την εναγόμενη να καταβάλει σε έκαστο των εναγόντων το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ με τον νόμιμο τόκο από την επομένη ημέρα επίδοσης της καταγγελίας απόλυσης.

• Αναγνωρίζει ότι η εναγόμενη οφείλει να καταβάλει το υπόλοιπο ποσό της αποζημίωσης – όπως προσδιόρισε και αναγνώρισε η ίδια η εναγόμενη – με τον νόμιμο τόκο από την επόμενη ημέρα της καταγγελίας.

• Τα ποσά που αναγράφονται στην απόφαση για κάθε εργαζόμενο είναι ίδια όπως έχουν υπολογισθεί κατά την καταγγελία των συμβάσεων εργασίας , η εργοδότρια προσδιόρισε την αναλογούσα σε έκαστο εξ αυτών αποζημίωση απόλυσης – σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 74 του ν.3863/2010

• Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων.

«Οι απολύσεις έγιναν στις 24.05.2019, χωρίς να  καταβληθεί κανένα ποσό για την αποζημίωση απόλυσης. Παρόλο που και αυτή η απόφαση είναι υπέρ των εργαζομένων, αυτό δεν σημαίνει ότι θα ικανοποιηθούν οι οικονομικές απαιτήσεις μας, καθώς η Ε.Β.Ζ   βρίσκετε σε πλήρη οικονομική αδυναμία» αναφέρει σε σχετική επιστολή του προς τον βουλευτή, ένας από τους απολυθέντες. Η κυβέρνηση θα πρέπει να δείξει το ενδιαφέρον τους για αυτούς τους ανθρώπους και να βρει άμεσα έναν τρόπο για να αποζημιωθούν.