Ενημέρωση από το Επιμελητήριο Έβρου για το πρόγραμμα απασχόλησης 1.000 ανέργων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Παρακάτω, παρατίθενται οι λεπτομέρειες του νέου προγράμματος απασχόλησης 1.000 ανέργων που «τρέχει» από τη ΔΥΠΑ και αφορά ολόκληρη την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Στην ανακοίνωση περιλαμβάνεται και η σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση, στην οποία αναφέρονται ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα και τους/τις δικαιούχους του

Πρόγραμμα απασχόλησης 1.000 ανέργων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Σκοπός η δημιουργία 1.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 30-66 ετών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Δικαιούχοι: Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Ωφελούμενοι: Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, ηλικίας 30 – 66 ετών

Καθεστώς Κρατικής Ενίσχυσης: Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης de minimis, θα πρέπει να μην έχει μειώσει το προσωπικό της τον τελευταίο μήνα πριν από την αίτηση και να μην έχει λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 200.000 € τα προηγούμενα 3 χρόνια (τρέχον και 2 προηγούμενα).

Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ), θα πρέπει να μην έχει μειώσει το προσωπικό της το 12μηνο πριν από την αίτηση και να μην έχει λάβει χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 5.000.000 € από το έτος 2014.

Υπενθυμίζεται ότι οι ωφελούμενοι του καθεστώτος κρατικής ενίσχυσης του ΓΑΚ, ανήκουν στις ακόλουθες δύο κατηγορίες:

Άτομα σε μειονεκτική θέση:

· άνεργοι που κατά τους τελευταίους έξι μήνες πριν την υπόδειξή τους δεν είχαν απασχοληθεί σε κανονική αμειβόμενη απασχόληση ή
· είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή δεν παρακολούθησαν επαγγελματική κατάρτιση ή
· είναι άνω των 50 ετών Άτομα σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση:
· άνεργοι που κατά τους τελευταίους 24 μήνες πριν την υπόδειξή τους δεν είχαν απασχοληθεί σε κανονική αμειβόμενη απασχόληση ή άνεργοι που κατά τους τελευταίους 12 μήνες πριν την υπόδειξή τους δεν είχαν απασχοληθεί σε κανονική αμειβόμενη απασχόληση και ανήκουν σε μία από τις κατηγορίες «άτομα σε μειονεκτική θέση»

Διαβάστε ακόμη  Εβρος: Δείτε όλα τα εκλογικά τμήματα για τις εκλογές της 25 ης Ιουνίου

Διάρκεια: Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης de minimis, η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες. Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ), η διάρκεια της επιχορήγησης για την πρόσληψη ανέργων σε μειονεκτική θέση είναι 12 μήνες, ενώ για την πρόσληψη ανέργων σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, η διάρκεια της επιχορήγησης είναι 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες.

Επιχορήγηση:
Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης de minimis, η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 70% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο όριο τα 715,40€ μηνιαίως. Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ), η επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο όριο τα 715€ μηνιαίως. Η επιχορήγηση περιλαμβάνει τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το Επίδομα Αδείας.

Διαδικασία: Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση μέσω του gov.gr στη διεύθυνση

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokheepikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon

Οι επιχειρήσεις επιλέγουν το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης. Οι επιχειρήσεις προσδιορίζουν τον αριθμό τω θέσεων, τις ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα. H ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις. Οι εργασιακοί σύμβουλοι της ΔΥΠΑ υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της κενής θέσης. Η επιχείρηση επιλέγει μεταξύ των υποψηφίων και προσλαμβάνει τον άνεργο.