Ένωση Επαγγελματιών Βιοτεχνών & Εμπόρων Σουφλίου : Θέσεις και προτάσεις σχετικά με την δημόσια διαβούλευση για την ΚΥΑ και τα όρια της Natura.

Δελτίο Τύπου

Από το 2006 όταν και εφαρμόστηκε η Natura στην περιοχή του Σουφλίου είμαστε μάρτυρες μιας πρωτοφανούς κατάστασης που ξεπερνά το λογικό όταν νέες επιχειρήσεις δεν μπορούν να δραστηριοποιηθούν στην περιοχή μας γιατί τους αποτρέπει η ΚΥΑ 35633/30-06-2006. 

Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις του Σουφλίου αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα κατά την λειτουργία τους καθώς υπάρχει:

· Περιορισμός / αδυναμία συντήρησης υπαρχουσών κτιριακών υποδομών (π.χ. κατασκευή σκεπής σε υφιστάμενα κτίρια) με σημαντική επίπτωση στην δομή τους .

· Περιορισμός/ Απαγόρευση επέκτασης κτιριακών εγκαταστάσεων από επιχειρήσεις που επιθυμούν την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό τους.

· Αδυναμία αδειοδότησης για υφιστάμενα κτίρια ή επεκτάσεις αυτών σε υφιστάμενα οικόπεδα.

· Αποκλεισμός ή δυσκολία στις μελέτες προγραμμάτων όπως leader ή interreg.

· Απαγόρευση στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών για αυτοπαραγωγή.

Αυτό έχει σαν συνέπεια :

➢ Αδυναμία εφαρμογής και ακολουθίας των νέων διατάξεων υγειονομικού χαρακτήρα καθώς και αδυναμία τοποθέτησης νέου μηχανολογικού εξοπλισμού σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις τις αγοράς (χωρίς νέες κτιριακές δομές ).

➢ Αδυναμία διατήρησης της δραστηριότητας και κατ’ επέκταση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων .

➢ Αδυναμία διατήρησης των θέσεων εργασιών εξαιτίας των παραπάνω περιορισμών.

➢ Αδυναμία δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Με συνέπεια την τροφοδότηση της μετανάστευσης των ίδιων των παιδιών μας στην πιο ευαίσθητη περιοχή της πατρίδας μας .

➢ Κατάρρευση της παραγωγικής δραστηριότητας στην περιοχή.

➢ ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΓΟΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ

ΤΗΣ ΚΥΑ35633/30-06-2006.

Αυτά είναι μόνο κάποια παραδείγματα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η περιοχή του Σουφλίου από την εφαρμογή της ΚΥΑ 35633/30-06-2006.

Διαβάστε ακόμη  Λύση Αλεξανδρούπολης για τα ουκρανικά σιτηρά

Ζητούμε λοιπόν να υπάρξει ουσιαστική διαβούλευση με φορείς του τόπου και τον Δήμο Σουφλίου. Επίσης είναι απαραίτητη η επέκταση της ελεύθερης ζώνης από τη Natura στα δυτικά του οικισμού του Σουφλίου καθώς ο μελετητής δεν έχει εντάξει όλες τις επιχειρήσεις και κτίσματα με νόμιμες άδειες σε αυτήν την ζώνη και τις εντάσσει στην μπλε ζώνη ή ακόμα και στην πορτοκαλί με ότι αυτό συνεπάγεται. 

Είναι απαράδεχτο σε μία τόσο ευαίσθητη περιοχή όπως το Σουφλί και ο Έβρος να μην έχουν όλοι οι πολίτες και επιχειρηματίες την ίδια αντιμετώπιση. Αυτή η περιοχή είναι ζωτικής σημασίας για την πόλη του Σουφλίου καθώς μόνο προς τα εκεί μπορεί να επεκταθεί.

Στην ζώνη γύρω από την αστική περιοχή του Σουφλίου να προβλέπεται η επέκταση του σχεδίου πόλης και η δημιουργία Βιοτεχνικών και βιομηχανικών περιοχών ,που θα επιτρέπουν στις Βιομηχανίες και Βιοτεχνίες που είδη λειτουργούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα την λειτουργία και την ανάπτυξη τους, ενώ θα επιτρέπουν και σε νέες επιχειρήσεις να λειτουργήσουν.

Στην  ήδη  ταλαιπωρημένη και ευαίσθητη εθνικά  περιοχή μας  είναι ζήτημα ζωτικής σημασίας η αλλαγή των σημείων που σας αναφέραμε το συντομότερο δυνατό με σκοπό την συγκράτηση του πληθυσμού που έχει απομείνει.

Θοδωρής Τσιαμίτας

Πρόεδρος Ένωσης Επαγγελματιών Εμπόρων και Βιοτεχνών Σουφλίου και Περιφέρειας