Επιμελητήριο Έβρου / Κάλεσμα για ομαδικές προσφυγές κατά της ρήτρας αναπροσαρμογής. 

Το Επιμελητήριο Έβρου σε συνεργασία με τους Δικηγορικούς Συλλόγους Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας οργανώνει ομαδικές προσφυγές κατά των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, με στόχο την ακύρωση της ρήτρας αναπροσαρμογής. 

Καλούνται τα μέλη του Επιμελητηρίου, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στις προσφυγές (χωρίς οικονομική επιβάρυνση), μέχρι τις 03 Ιουνίου 2022. 

Καλέστε στο Επιμελητήριο Έβρου (2551035848) και δηλώστε την επωνυμία της επιχείρησης σας, τον ΑΦΜ, την έδρα, το τηλέφωνο και τον πάροχο σας: