Επίσκεψη του Επιμελητηρίου της επαρχίας της Αδριανουπόλεως, Mακρά Γέφυρα

Νέες προοπτικές για τις επιχειρήσεις του Νομού Έβρου προκύπτουν από την επίσκεψη του Επιμελητηρίου της επαρχίας της Αδριανουπόλεως, Mακρά Γέφυρα (Ουζουνκιοπρού).

Στις 22 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε  συνάντηση εργασίας με το Επιμελητήριο του Ουζουνκιοπρού στο Επιμελητήριο Έβρου. Το κύριο θέμα της συνάντησης ήταν η διερεύνηση ενεργειών για την ενίσχυση της οικονομικής θέσης των δύο περιοχών μέσω συνεργειών και στοχευόμενων ενεργειών για την ενίσχυση της εμπορικής και επιχειρηματικής συνεργασίας.

Στην συνάντηση συμμετείχε από πλευρά του Επιμελητηρίου Έβρου, ο Πρόεδρος, Χριστόδουλος Τοψίδης, ο Ά Αντιπρόεδρος, Σάββας Σεφεριάδης ως επικεφαλής του εξαγωγικού τμήματος και οι ειδικοί σύμβουλοι του Προέδρου. Από το Επιμελητήριο του Ουζουνκιοπρού συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Ercen Ihtiyar και ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, Ismail Senbas, πλαισιωμένοι από τους ειδικούς συμβούλους του φορέα.

Η Τούρκικη αντιπροσωπεία έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για επενδύσεις στην περιοχή του Έβρου και ζήτησε ενημέρωση σχετικά με τις διαδικασίες επιχειρηματικών επενδύσεων, ενώ  επισήμανε σημεία – κλειδιά για την ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών. Η λειτουργία συνοριακού σταθμού για εξυπηρέτηση αποκλειστικά εμπορικών συναλλαγών υπήρξε αφορμή για την συνάντηση από την Τούρκικη πλευρά. Το Επιμελητηρίου Έβρου είχε ήδη προβεί σε ενέργειες για το εν λόγω ζήτημα και παρουσίασε τον σχεδιασμό και το χρονοδιάγραμμα, ενώ η Τούρκικη αντιπροσωπεία επιβεβαίωσε την δέσμευση της κεντρικής τους κυβέρνησης να στηρίξει το εγχείρημα.

Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του Επιμελητηρίου του Ουζουνκιοπρού, Ismail Senbas δήλωσε σχετικά: «Πιστεύουμε ότι μια συνεργασία με τις επιχειρήσεις του Έβρου θα οδηγήσει σε αμοιβαία οφέλη. Αναγνωρίσαμε κοινά σημεία δράσεων που ήδη συζητήσαμε με τους αρμόδιους Υπουργούς, οι οποίοι στηρίζουν τον προσανατολισμό των δράσεων μας»  προσθέτοντας ότι «το γεγονός ότι υπήρξε προεργασία στο ζήτημα των εμπορικών συνόρων από το Επιμελητήριο Έβρου και την Ελληνική κυβέρνηση σηματοδοτεί ότι σύντομα θα φτάσουμε σε στοχευμένες ενέργειες».

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου παρουσίασε  την παραγωγική και εξαγωγική δυναμική του Έβρου ανά κλάδο. Αναφέρθηκε στις υφιστάμενες εμπορικές σχέσεις και στην πρόσφατη επίσκεψη του Εμπορικού Ακόλουθου της Τουρκίας. Έμφαση δόθηκε από την Ελληνική πλευρά στην επιθυμία για ενίσχυση της αγοράς παροχής υπηρεσιών προς την Τουρκία.

Επίσης ο κ. Τοψίδης ανέφερε ότι: «Η περίοδος επιτάσσει συμμαχίες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Η περιοχή μας έχει δυναμικές επιχειρήσεις που μπορούν να αξιοποιήσουν εμπορικά την επικείμενη συνεργασία, με στόχο την ενίσχυση της εξαγωγικής δραστηριότητας. Ρόλος μας είναι να διευκολύνουμε την πρόσβαση προσφέροντας τα απαραίτητα εργαλεία» και πρόσθεσε ότι «τα  νέα Ευρωπαϊκά Προγράμματα λειτουργούν ως καταλύτης  να επιλύσουμε κοινές προκλήσεις με τις γειτονικές χώρες. Έχουμε προετοιμάσει άξονες δράσεων και χαρτογραφήσαμε δυνητικούς εταίρους για να αξιοποιήσουμε τα νέα εργαλεία της Ε.Ε. στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020. Στο επόμενο διάστημα ακολουθεί μια σειρά από συναντήσεις με φορείς».  Ο Πρόεδρος έκλεισε με την ανάθεση αποκλειστικού εκπροσώπου του Επιμελητηρίου Έβρου στην διάθεση του Τούρκικού φορέα για τις επόμενες ενέργειες.

Το Επιμελητήριο του Ουζουνκιοπρού ανήκει στην επαρχία της Αδριανούπολης και απαριθμεί 1200 μέλη. Οι κύριες δραστηριότητες ανήκουν κατά βάση στους εξής κλάδους:  αγροκαλλιέργειες, αγροτικός εξοπλισμός, κατασκευαστικός τομέας, τρόφιμα, βιομηχανία και ενδύματα.

Όπως αναφέρθηκε από πλευράς της Τούρκικης αντιπροσωπείας θα ακολουθήσει πρόσκληση για επόμενη συνάντηση στο γειτονικό Επιμελητήριο  για να συζητηθούν οι επόμενες ενέργειες.

img_2765