Επιστολή μαθητών Εσπερινού Λυκείου Αλεξανδρούπολης για το ποσοστό εισαγωγής τους στην Τριτοβάθμια

Το παράπονό τους για το μικρό ποσοστό εισαγωγής μαθητών εσπερινών λυκείων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκφράζουν με επιστολή τους οι μαθητές του Εσπερινού Λυκείου ΑΛεξανδρούπολης

Όπως είναι γνωστό το Εσπερινό Γυμνάσιο και το Εσπερινό Γενικό Λύκειο αποτελούν έναν μακρόβιο εκπαιδευτικό θεσμό που απευθύνεται σε εργαζόμενους και άνεργους μαθητές οι οποίοι επιθυμούν να ολοκληρώσουν τις σχολικές τους σπουδές, παρέχοντας τους μια δεύτερη ευκαιρία να αποφύγουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και να εξελιχθούν πνευματικά, κοινωνικά και επαγγελματικά. Σύμφωνα με τον Ν. 4186/2013, αρ. 45, παρ. 7, «Στα Εσπερινά Σχολεία δύνανται να εγγράφονται ενήλικες, χωρίς βεβαίωση εργασίας ή ανεργίας, καθώς και ανήλικοι οι οποίοι απασχολούνται σε οικογενειακή επιχείρηση με υπεύθυνη δήλωση των γονέων ή κηδεμόνων τους».

Από όλα τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι ο θεσμός του Εσπερινού Σχολείου στοχεύει στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών ιδιαίτερων πληθυσμιακών ομάδων που συχνά επιβαρύνονται με επιπλέον βιοποριστικά βάρη, αλλά παρ’ όλα αυτά εκτιμούν το αγαθό της μόρφωσης και ακολουθούν στο έπακρο τις σύγχρονες επιταγές της “δια βίου μάθησης”. Συχνό είναι το φαινόμενο στα Εσπερινά Σχολεία να φοιτούν μαθητές που οι συνθήκες της ζωής τους τους ανάγκασαν να διακόψουν το σχολείο και επανακάμπτουν μετά από χρόνια με εντυπωσιακή φιλομάθεια και με φιλοδοξίες που φτάνουν συχνά μέχρι τις πύλες της Τριτοβάθμιας Εκπαιδευσης.
Πολλές φορές, ωστόσο, η διάθεση για μάθηση δεν είναι αρκετή για να επιβραβεύσει τους μαθητές με την πολυπόθητη εισαγωγή στα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Οι αυξημένες επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις των ενήλικων μαθητών, ο περιορισμένος χρόνος που εκ των πραγμάτων μπορούν να αφιερώσουν για την μελέτη εκτός των σχολικών ωρών, η έλλειψη εξοικείωσης τους με το συστηματικό διάβασμα που απαιτεί η εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο λόγω της μακρόχρονης αποχής τους από την εκπαιδευτική διαδικασία, όλα τα παραπάνω αποτελούν συχνά ανασταλτικούς παράγοντες που εμποδίζουν την εισαγωγή των μαθητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Στους παράγοντες αυτούς μπορεί να προστεθεί και η απαιτητική εκπαιδευτική ύλη των Εσπερινών Λυκείων που τα τελευταία χρόνια έχει σχεδόν εξισωθεί με την εκπαιδευτική ύλη των υπόλοιπων Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, παρ’ όλο που οι διδακτικές ώρες των Εσπερινών είναι μικρότερες σε διάρκεια και συνεπώς συχνά με μεγάλη δυσκολία καλύπτεται η εξεταστέα ύλη κάθε χρόνο. Επιπλέον, τα θέματα των Πανελληνίων εξετάσεων που απευθύνονται στους απόφοιτους των Εσπερινών Λυκείων είναι εξίσου απαιτητικά με τα θέματα των Ημερήσιων Λυκείων, απαιτούν δηλαδή ανάλογη κριτική και συνδυαστική ικανότητα, αντίστοιχη ικανότητα απομνημόνευσης και επεξεργασίας πληροφοριών, γεγονός που τοποθετεί τους υποψηφίους των Εσπερινών Λυκείων συχνά σε μειονεκτική θέση, αν αναλογιστεί κανείς ότι πρόκειται για μαθητές με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές και κοινωνικές ανάγκες.

Διαβάστε ακόμη  Ανακοίνωση από τον Δήμο Διδυμοτείχου για απόπειρες εξαπάτησης πολιτών

Από όλα τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι το ποσοστό του 1% που έχει θεσπιστεί ως ανώτερο επιτρεπτό όριο εισαγωγής αποφοίτων των Εσπερινών Λυκείων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κρίνεται ανεδάφικο εφ’ όσον δεν λαμβάνει υπ’ όψιν τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές συνθήκες μέσα στις οποίες επιτελείται η μάθηση των αποφοίτων των Εσπερινών Λυκείων. Επιπλέον, η ποσόστωση αυτή κρίνεται κονωνικά άδικη, εφ’ όσον αφαιρεί τη δυνατότητα από αξιόλογους μαθητές να προοδεύσουν εκπαιδευτικά και επαγγελματικά παρ’ όλη την συχνά προχωρημένη τους ηλικία και τις αξιόλογες προσπάθειες ετων που, όχι σπάνια, γίνονται εις βάρος της προσωπικής, επαγγελματικής και οικογενειακής τους ευημερίας. Η ποσόστωση αυτή αποτελεί τροχοπέδη στο ιδανικό της “δια βίου” μάθησης η οποία αποτελεί επιβεβλημένη ανάγκη στη σύγχρονη κοινωνία.

Ως μαθητές λοιπόν των Εσπερινών Λυκείων ζητούμε την αύξηση του ποσοστού εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από το 1% τουλάχιστον στο 2%. Θεωρούμε ότι η αύξηση του ποσοστού αυτού θα δώσει σε όλους εμάς τη δυνατότητα να κυνηγήσουμε αποτελεσματικά και αισιόδοξα τα όνειρα μας. Επιπλέον, θα αποτελέσει ένα κίνητρο και για όλους αυτούς τους φίλεργους μαθητές που θέλουν να επιδιώξουν κάποιες καλύτερες εκπαιδευτικές και μετέπειτα επαγγελματικές προοπτικές αλλά συχνά διστάζουν επειδή πιστεύουν ότι λίγες πιθανότητες έχουν να ανταπεξέλθουν στις εξετάσεις.

Με εκτίμηση

Οι μαθητές του Εσπερινού Λυκείου ΑΛεξανδρούπολης