Έρχονται οι «καφέ» κάδοι για οργανικά απόβλητα

Εγκρίθηκε η μελέτη για το διαγωνισμό που αφορά την τοποθέτηση «καφέ κάδων», για οργανικά απόβλητα, στους δήμους της Αν. Μακεδονίας- Θράκης, με απόφαση της ΔΙΑΜΑΑΘ

Με την τοποθέτησή, σύμφωνα με την ΕΡΤ, θα λειτουργήσει ένα ακόμα ρεύμα ανακύκλωσης. Η κατανομή των κάδων έγινε με βάση πληθυσμιακά κριτήρια, επιχειρήσεων καφέ- εστίασης που λειτουργούν σε κάθε δήμο ενώ ελήφθησαν υπ’ όψιν γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και χιλιομετρικές αποστάσεις. Για την αποκομιδή από τους «καφέ κάδους» θα διατεθεί στους δήμους από ένα ειδικό απορριμματοφόρο, ενώ στους δήμους των 5 πρωτευουσών των νομών και της Ορεστιάδας θα δοθούν από δύο απορριμματοφόρα.

Στο δήμο Ορεστιάδας όπως αναφέρει η ΕΡΤ, θα διατεθούν 7.850 κάδοι των 10 λίτρων, 785 χιλιάδες βιοδιασπώμενοι σάκοι των 10 λίτρων, 300 κάδοι των 60 λίτρων, 30 χιλιάδες βιοδιασπώμενοι σάκοι των 50 λίτρων, 800 κάδοι των 240 λίτρων και 300 των 360 λίτρων.

Σε 10 ημέρες ανοίγουν οι προσφορές για τις μελέτες της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Ορεστιάδας. Δύο εταιρείες συμμετείχαν στον διαγωνισμό που αφορούσε τις μελέτες για την Μονάδα Επεξεργασίας Απορριμμάτων Ορεστιάδας και του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων, προϋπολογισμού 520 χιλιάδων ευρώ. Το επόμενο 10ήμερο θα υποβληθούν τυχόν ενστάσεις και στη συνέχεια, εάν δεν υπάρξουν αυτές, θα ανοιχθούν οι οικονομικές προσφορές και θα υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις. Οι μελέτες θα πρέπει να παραδοθούν εντός 6 μηνών, ενώ για το έργο είναι εξασφαλισμένες πιστώσεις 9,5 εκ. ευρώ.