ΕΡΓΑΣΙΑ : Ζητείται υπάλληλος για ψητοπωλείο (ψήστης, τυλιχτής). 

Πληροφορίες 00 30 693 6528613 . κ. Νίκος

ΕΡΓΑΣΙΑ : Ζητείται υπάλληλος για ψητοπωλείο (ψήστης, τυλιχτής). 

Πληροφορίες 00 30 693 6528613 . κ. Νίκος