Εργασίες συντήρησης στο Φάρο της Αλεξανδρούπολης

Την υλοποίηση εργασιών συντήρησης στο Φάρο της Αλεξανδρούπολης αποφάσισε η Υπηρεσία Φάρων του Πολεμικού Ναυτικού. Η Υπηρεσία αναθέτει σε ιδιώτη να προβεί σε μία σειρά εργασιών, συνολικής αξίας περίπου 1.500 ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, οι εργασίες που θα γίνουν στο σύμβολο της πόλης αφορούν στην αντικατάσταση-επισκευή μέρους των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεών του, αλλά και στον έλεγχο και επισκευή του αλεξικέραυνου του Φάρου. Παράλληλα, θα γίνουν μετρήσεις στις γειώσεις των κτιρίων και του αλεξικέραυνου, για τις οποίες μετρήσεις θα εκδοθούν και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις.

Διαβάστε ακόμη  Ανάβει αύριο η Ολυμπιακή Φλόγα