Ερωτήματα για τη συμμετοχή της ΔΕΠΑ στον LNG Αλεξανδρούπολης

Ερωτήματα προκύπτουν μετά τη δημοσιοποίηση του νομοσχεδίου για την ενέργεια και του σκέλους που αφορά τη συμμετοχή ή μη, και με ποιον ακριβώς τρόπο, της ΔΕΠΑ στο μετοχικό σχήμα του LNG Αλεξανδρούπολης.

Όπως αναφερόταν και στην αρχική εκδοχή του σχεδίου νόμου, που είχε τεθεί σε διαβούλευση, στη ΔΕΠΑ Εμπορίας θα παραμείνουν επίσης οι δεσμεύσεις χωρητικότητας στα διακρατικά πρότζεκτ.

Αυτό που αλλάζει όμως, σύμφωνα με το mononews, με την τελική εκδοχή του νομοσχεδίου, είναι η προοπτική συμμετοχής στο πλωτό terminal LNG στην Αλεξανδρούπολη, που θα ανήκει τελικά στη ΔΕΠΑ Εμπορίας και όχι στη ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων όπως προβλεπόταν αρχικά.

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΠΑ Διεθνών Έργων, θα μείνει εκτός ιδιωτικοποίησης, οπότε η συμμετοχή 20% στον πλωτό σταθμό θα ιδιωτικοποιηθεί μαζί με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Η αλλαγή αυτή της τελευταίας στιγμής δημιουργεί ερωτήματα, ενώ άλλες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν είναι δεδομένο ότι η συμμετοχή αυτή θα πραγματοποιηθεί τελικά, καθώς εν όψει της αβεβαιότητας που δημιουργεί η ιδιωτικοποίηση ίσως αλλάξει η αρχική προσυμφωνία με την Gastrade. Με δεδομένο ότι στα σχέδια της Gastrade είναι με την ολοκλήρωση του market test στο τέλος του χρόνου, να κλείσουν οι συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και να ληφθεί η επενδυτική απόφαση, πολλοί αναρωτιούνται αν είναι πιθανό, να περιμένει το σημαντικό αυτό έργο, την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Τι αναφέρει ο νόμος

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο κείμενο που κατατέθηκε στη Βουλή, στη ΔΕΠΑ Εμπορίας θα παραμείνουν «τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από μνημόνια συνεργασίας ή συμφωνίες αναφορικά με τη μελλοντική συμμετοχή της ΔΕΠΑ Α.Ε. στην εταιρεία ή στις εταιρείες που έχουν ως σκοπό την κατασκευή, την ανάπτυξη και τη διαχείριση του νέου πλωτού τερματικού αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (Floating Storage Regasification Unit – FSRU) στην Αλεξανδρούπολη».

Την ίδια στιγμή, σε σχέση με το κείμενο της διαβούλευσης, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στις δεσμεύσεις δυναμικότητας σε διακρατικά πρότζεκτ, αφού και πάλι προβλέπεται να παραμείνουν στη ΔΕΠΑ Εμπορίας.