Εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης

Την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας για τη δράση «Λευκές Περιοχές» ανακοίνωσε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνέχεια της υπογραφής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 14177/14-5-2021 «Εξασφάλιση της πρόσβασης των μόνιμων κατοίκων των Περιοχών Εκτός Τηλεοπτικής Κάλυψης (ΠΕΤΚ) στα προγράμματα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας». Μέσω της δράσης «Λευκές περιοχές», 160.869 νοικοκυριά σε 4.079 οικισμούς που βρίσκονταν εκτός τηλεοπτικής κάλυψης αποκτούν πρόσβαση σε αυτή δωρεάν και για διάστημα οκτώ ετών, με μια ιδιαίτερα απλή διαδικασία.

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση:

ψηφιακά στη σελίδα white-areas.gov.gr, χωρίς υποχρέωση επισύναψης ή προσκόμισης δικαιολογητικών στα κατά τόπους ΚΕΠ, χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών. Στην εν λόγω την περίπτωση, απαιτούνται μόνο: το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας και ο ενδεκαψήφιος Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας του δικαιούχου. Στην περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται μέσω Κ.Ε.Π., στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών δύναται να προσέλθει προς υποβολή της αίτησης και τρίτο πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον αιτούντα. Η υποβολή αιτήσεων μέσω ΚΕΠ ειδικά για την πρώτη φάση του έργου είναι δυνατή μέχρι τις 15 Ιουνίου 2021.Μετά την πρώτη φάση είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων εντός των δεκαπέντε πρώτων ημερολογιακών ημερών κάθε τετράμηνου κάθε έτους. Στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας ως τετράμηνα ορίζονται: Το πρώτο από 1η Φεβρουαρίου έως και την 31η Μαΐου, το δεύτερο από 1η Ιουνίου έως και 30η Σεπτεμβρίου, το τρίτο από 1η Οκτωβρίου έως και 31η Ιανουαρίου. Στα πλαίσια εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας covid 19, απαιτείται προηγουμένη επικοινωνία για ραντεβού στα τηλέφωνα:

ΚΕΠ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 2552350013, 2552350019-22

ΚΕΠ ΒΥΣΣΑΣ :2552350606, 2552350632

ΚΕΠ ΚΥΠΡΙΝΟΥ: 2556350137

ΚΕΠ ΤΡΙΓΩΝΟΥ:2556350236, 2556350237

 Οι Λευκές περιοχές του Δήμου Ορεστιάδας είναι οι εξής: Καβύλη, Καστανέαι, Ρίζια, Δίκαια, Δίλοφος, Θεραπειό, Μηλέα και Ορμένιο.