Εξωτερικό συνεργάτη για… «πλήρωμα ασθενοφόρου» ψάχνει το ΝοσοκομείοΔιδυμοτείχου!

Συνεχίζεται η επέλαση της «αριστείας» του «επιτελικού κράτους» της ΝΔ και του
Κυριάκου Μητσοτάκη και στον κρίσιμο και πολύπαθο τομέα της δημόσιας υγείας.
Η σοβαρότατη έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού στα νοσοκομεία και
τις δημόσιες δομές υγείας του Έβρου συνεχίζεται, καθώς οι σποραδικοί διαγωνισμοί
για προσλήψεις, δεν συνοδεύονται από παράλληλη παροχή γενναίων κινήτρων, με
αποτέλεσμα, σχεδόν κανείς να μην παίρνει την απόφαση να έρθει στην περιοχή μας
για να εργαστεί στο ΕΣΥ. Έτσι, συνεχίζονται οι εσωτερικές μετακινήσεις γιατρών και
νοσηλευτών, από νοσοκομείο σε νοσοκομείο σε όλη τη βόρεια Ελλάδα, προκειμένου
να καλύπτονται κάπως οι ανάγκες.
Σε αυτό το πλαίσιο, δεν προκαλεί εντύπωση η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
που δημοσιοποίησε το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου, το οποίο αναζητά απεγνωσμένα
έναν εξωτερικό συνεργάτη, τον οποίο θα προσλάβει για ένα χρόνο, με μπλοκάκι,
προκειμένου να στελεχώσει τα ασθενοφόρα του! Όπως επισημαίνεται άλλωστε, «δεν
υπάρχουν υποψήφιοι αυτής της ειδικότητας στον κατάλογο των επικουρικών της 4ης
Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης για το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου».
Η ειδικότητα είναι ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, οι μηνιαίες αποδοχές ανέρχονται
σε 1.300 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, των ασφαλιστικών εισφορών και των
λοιπών κρατήσεων. Η εργασία που θα παρέχεται, όπως αναφέρεται, είναι πλήρους
αλλά όχι αποκλειστικής απασχόλησης, πενθήμερη, πρωινή.
Να σημειωθεί πως όπως τονίζεται στην πρόσκληση, «η συνεργασία αυτή θα
πραγματοποιηθεί κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν.2527/1997 (Α΄206), καθώς
και της περ. α΄της παρ.20 του ένατου άρθρου του ν.4057/2012 (Α΄54), μετά από
πληρως αιτιολογημένη έκθεση του φορέα και απόφαση του Υπουργού Υγείας ή του
Υπουργού Εθνικής Άμυνας αντίστοιχα».