Με σύστημα γεωθερμικής αντλίας θα ζεσταίνεται και θα δροσίζεται το κλειστό προθερμαντήριο του γηπέδου «Φώτης Κοσμάς», μέσα από τη συνεργασία του Δήμου Αλεξανδρούπολης με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) η οποία θα επικυρωθεί μέσω της σχετικής προγραμματικής σύμβασης που θα υπογράψουν οι δύο πλευρές.

Εγκρίθηκε η διαδικασία

Στο πρόσφατο δημοτικό συμβούλιο, εγκρίθηκε η σχετική διαδικασία, ώστε Δήμος και ΕΚΕΤΑ να υλοποιήσουν το έργο «Εγκατάσταση συστήματος γεωθερμικής αντλίας θερμότητας ανοικτού κυκλώματος για την κάλυψη θερμικών και ψυκτικών αναγκών στο Κλειστό Προθερμαντήριο του σταδίου ( γήπεδο « Φώτης Κοσμάς») του Δήμου Αλεξανδρούπολης», στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου «SEADRION», προϋπολογισμού 72.580,65 ευρώ.

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος γεωθερμικής αντλίας θερμότητας ανοικτού κυκλώματος. Η προμήθεια του εξοπλισμού, η εγκατάσταση καθώς και όλες οι απαραίτητες μελέτες και άδειες θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΕΚΕΤΑ, και συγκεκριμένα το έργο SEADRION. Η αναγκαιότητα του έργου εντοπίζεται πρωτίστως στην ενίσχυση της υφιστάμενης υποδομής θέρμανσης του Κλειστού Προθερμαντηρίου, καθώς και στην δημιουργία προϋποθέσεων ψύξης, οι οποίες δεν υφίστανται στο παρόν κτήριο. Στόχος είναι η εφαρμογή και επίδειξη τεχνολογίας αιχμής στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Το ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ θα παραχωρήσει προς τον Δήμο Αλεξανδρούπολης τη χρήση του εξοπλισμού που θα εγκατασταθεί στο Προθερμαντήριο. Το έργο εντάσσεται ως πιλοτικό στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου SEADRION και το ΕΚΕΤΑ θα συλλέξει στοιχεία από μετρήσεις για την κατανάλωση ενέργειας και διακύμανση της θερμοκρασίας, που θα πραγματοποιηθούν στο ακίνητο κατά τη χρονική περίοδο πριν και μετά την εγκατάσταση του συστήματος της γεωθερμικής αντλίας. Τα στοιχεία αυτά θα περιλαμβάνουν την αποτύπωση της ενεργειακής κατανάλωσης, τόσο σε λειτουργία θέρμανσης όσο και σε λειτουργία ψύξης, εφόσον προηγηθούν (ως προς τη λειτουργία ψύξης) οι απαραίτητες από τον Δήμο ενέργειες.

Διαβάστε ακόμη  Μάτζικα – Το Κάλεσμα του Πεπρωμένου: Το εξαίρετο νέο λογοτεχνικό εγχείρημα του Δημήτρη Μανδάνη